Kandidatexamen med filosofi som huvudområde 180 hp

I programmet på 180 hp ingår minst 90 hp i filosofi samt minst 30 hp inom valfritt annat ämnesområde.

Studierna inom huvudområdet omfattar:
• A-kursen, 30 hp
• Sex kurser bland följande profilämnen: kunskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi,
vetenskapsteori, logik samt naturvetenskap och religion, 45 hp
• Examensarbete, 15 hp

Denna examensform ger större möjlighet att räkna in studier vid andra lärosäten i examen.

Programmet ges såväl lokalt på helfart som på halvdistans (med obligatoriska träffar i Uppsala) på halvfart.

För att antas till programmet krävs särskild behörighet, områdesbehörighet 1 eller motsvarande.