Högskoleexamen i teologi 120 hp

Om programmet

Utbildningsprogrammet ger viss filosofisk skolning och teologiska kunskaper. Inriktningen på utbildningen är densamma som för kandidatexamen i teologi och kandidatexamen med teologi som huvudområde.

I början av utbildningen tilldelas du en mentor bland institutets lärare. Tillsammans med din mentor detaljplanerar du utbildningen och gör det urval bland valbara kurser som är mest lämpat för dig. Vissa kurser är obligatoriska i programmet.

Programmets omfattning

  • A-kursen Introduktion i filosofi och teologi 30 hp
  • Kurser i teologi eller filosofi 15 hp
  • Kurser i teologi 67,5 hp
  • Examensarbete 7,5 hp

Inom ramen är valfriheten stor. Den studerande ska få möjlighet att successivt bredda och fördjupa sina kunskaper utifrån sina egna förutsättningar.

Det går också att läsa delar av programmet, utan att ta ut examen.

Programmet ges såväl lokalt på helfart som på halvdistans (med obligatoriska träffar i Uppsala) på halvfart.

Behörighet

För att antas till programmet krävs särskild behörighet, områdesbehörighet 1 eller motsvarande.