Högskoleexamen i teologi 120 hp

Utbildningsprogrammet ger viss filosofisk skolning och teologiska kunskaper. Inriktningen på utbildningen är densamma som för kandidatexamen i teologi och kandidatexamen med teologi som huvudområde.

I början av utbildningen tilldelas du en mentor bland institutets lärare. Tillsammans med din mentor detaljplanerar du utbildningen och gör det urval bland valbara kurser som är mest lämpat för dig. Vissa kurser är obligatoriska i programmet.

Programmet omfattar:

• A-kursen Introduktion i filosofi och teologi 30 hp
• Kurser i teologi eller filosofi 15 hp
• Kurser i teologi 67,5 hp
• Examensarbete 7,5 hp

Inom denna ram ryms stor valfrihet. Detta för att varje studerande ska få möjlighet till successivt allt större breddning och fördjupning i enlighet med sina individuella förutsättningar.

Du kan också läsa de delar av programmet som motsvarar dina behov och önskemål, utan att ta ut examen.

Programmet ges såväl lokalt på helfart som på halvdistans (med obligatoriska träffar i Uppsala) på halvfart.

För att antas till programmet krävs särskild behörighet, områdesbehörighet 1 eller motsvarande.