Kandidatexamen i teologi 180 hp

Om programmet

Vi erbjuder en grundläggande filosofisk skolning och gedigna teologiska kunskaper. Men vi vill också att våra studerande ska få kunskap om olika kulturyttringar och förmåga att förstå hur tro och livsåskådning manifesterar sig i t.ex. konst, litteratur, film och musik. Därför ingår filosofi samt kultur och samhällsstudier i Newmaninstitutets kandidatexamen i teologi.

I början av utbildningen tilldelas du en mentor bland institutets lärare. Tillsammans med din mentor detaljplanerar du utbildningen och gör det urval bland valbara kurser som är mest lämpat för dig. Vissa kurser är obligatoriska i programmet.

Programmets två varianter

Variant 1

  • A-kursen 30 hp
  • Filosofi, minst 15 hp
  • Teologi, minst 120 hp med fyra ”ingångar”: bibelvetenskaplig 30 hp, historisk 15/30 hp, kulturell 15/30 hp, systematisk-teologisk 45 hp
  • Examensarbete 15 hp

Variant 2

  • A-kursen 30 hp
  • Filosofi, minst 30 hp
  • Teologi, minst 105 hp med fyra ”ingångar”: bibelvetenskaplig 30/37,5 hp, historisk 15/22,5 hp, kulturell 15 hp, systematisk-teologisk 37,5 hp
  • Examensarbete 15 hp


Inom ramen är valfriheten stor. Den studerande ska få möjlighet att successivt bredda och fördjupa sina kunskaper utifrån sina egna förutsättningar.

Förutom ordinarie kursutbud finns också i viss utsträckning möjligheter att välja litteraturkurser i olika ämnen i samråd med examinator/lärare.

Newmaninstitutets utbildning är synkroniserad med liknande utbildningar runt om i världen. Du har därmed goda möjligheter att förlägga en del av dina studier till institutioner där. Du får också möjlighet att möta några av våra internationella föreläsare.

Programmet ges såväl lokalt på helfart som på halvdistans (med obligatoriska träffar i Uppsala) på halvfart.

Behörighet

För att antas till programmet krävs särskild behörighet, områdesbehörighet 1 eller motsvarande.