Hem

Välkommen till Newmaninstitutet i Uppsala!

Vi är en högskola för dig som söker det bästa i samspelet mellan teologi, filosofi och kultur, med plats för såväl intellektuella, moraliska som andliga dimensioner.

Atmosfären är personlig och de cirka 300 studenterna bidrar med olika bakgrund och brett varierad erfarenhet.

Information in English

Newmaninstitutet har utbildningar både på distans och lokalt. Vi erbjuder studentrum i centrala Uppsala och samarbetar med högskolor runt om i världen.
Newmaninstitutet på Slottsgränd 6 i Uppsala. Foto: Stewen Quigley

Vad vi kan erbjuda dig

Newmaninstitutets utbildningar ser till hela livet. Vi utbildar i jesuiternas akademiska tradition och eftersträvar högsta kvalitet. Lärarna hos oss är också forskare.

Vi samarbetar med filosofisk-teologiska högskolor och universitet runt om i världen, bland annat genom Erasmus+ programmet och är aktiva inom flera internationella nätverk.

Huvudbyggnaden ligger i centrala Uppsala med studentrum för uthyrning i anslutning.

På Newmaninstitutet finns både forskningsseminarier och föreläsningar öppna för allmänheten.

Efter avslutad utbildning på Newmaninstitutet kan studenter bli exempelvis lärare, journalister och bibliotekarier.

Vårt område är teologi, filosofi och kultur

Newmaninstitutet är en högskola inriktad på studier i teologi, filosofi och kultur. Vi har ett rikt utbud av kurser och utbildningsprogram.

Teologi

Vi erbjuder teologisk utbildning med bredd och djup, som även ger grundläggande filosofisk skolning. I utbildningen undersöker vi också hur trosföreställningar och livsåskådningar framställs i film, musik, konst och litteratur. Se våra utbildningsprogram i teologi, A-kursen eller fristående kurser.

Filosofi

Vi erbjuder en utbildning i filosofi som är unik i Sverige, för dig som vill fördjupa dig i förhållandet mellan religion, filosofi och vetenskap. Se våra utbildningsprogram i filosofi, A-kursen eller fristående kurser.

Kultur

Vi erbjuder dig möjligheten att fördjupa dina kunskaper om olika kulturformer, främst i förståelsen för hur trosuppfattningar och livsåskådningar kommer till uttryck i till exempel konst, litteratur, film och musik. Se vårt utbud av kurser.

Hur blir jag student på Newmaninstitutet?


Anmälning till all utbildning sker via antagning.se.

Läs mer på Student.

Du kan också få svar på frågor via vår FAQ-sida eller genom att kontakta medarbetarna på Newmaninstitutet.

Aktuellt

Ny bok om logik och kritiskt tänkande av lärare på Newmaninstitutet

Taeda Tomic, docent i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet och lärare på Newmaninstitutet, har författat en bok med titeln Kritiskt tänkande och logisk argumentationsanalys, som nyligen har publicerats av Studentlitteratur. I boken beskriver Tomic bland annat olika metoder för att utveckla kritiskt tänkande samt förklarar hur man går tillväga för att analysera olika arguments logiska hållbarhet.

Tomas Ekenberg tilldelas priset Zetterlings premium

Tomas Ekenberg, docent vid Uppsala universitet och lektor i filosofi vid Newmaninstitutet, har i dagarna tilldelats priset Zetterlings premium (50 000 kr). Detta för publicerade arbeten om kristen moralfilosofi hos Augustinus (354–430) och Anselm av Canterbury (1033–1109).