Hem

Välkommen till Newmaninstitutet i Uppsala!

Vi är en högskola för dig som söker det bästa i samspelet mellan teologi, filosofi och kultur, med plats för såväl intellektuella, moraliska som andliga dimensioner.

Atmosfären är personlig och de cirka 300 studenterna bidrar med olika bakgrund och brett varierad erfarenhet.

Information in English

Newmaninstitutet har utbildningar både på distans och lokalt. Vi erbjuder studentrum i centrala Uppsala och samarbetar med högskolor runt om i världen.
Newmaninstitutet på Slottsgränd 6 i Uppsala. Foto: Stewen Quigley

Vad vi kan erbjuda dig

Newmaninstitutets utbildningar ser till hela livet. Vi utbildar i jesuiternas akademiska tradition och eftersträvar högsta kvalitet. Lärarna hos oss är också forskare.

Vi samarbetar med filosofisk-teologiska högskolor och universitet runt om i världen, bland annat genom Erasmus+ programmet och är aktiva inom flera internationella nätverk.

Huvudbyggnaden ligger i centrala Uppsala med studentrum för uthyrning i anslutning.

På Newmaninstitutet finns både forskningsseminarier och föreläsningar öppna för allmänheten.

Efter avslutad utbildning på Newmaninstitutet kan studenter bli exempelvis lärare, journalister och bibliotekarier.

Vårt område är teologi, filosofi och kultur

Newmaninstitutet är en högskola inriktad på studier i teologi, filosofi och kultur. Vi har ett rikt utbud av kurser och utbildningsprogram.

Teologi

Vi erbjuder teologisk utbildning med bredd och djup, som även ger grundläggande filosofisk skolning. I utbildningen undersöker vi också hur trosföreställningar och livsåskådningar framställs i film, musik, konst och litteratur. Se våra utbildningsprogram i teologi, A-kursen eller fristående kurser.

Filosofi

Vi erbjuder en utbildning i filosofi som är unik i Sverige, för dig som vill fördjupa dig i förhållandet mellan religion, filosofi och vetenskap. Se våra utbildningsprogram i filosofi, A-kursen eller fristående kurser.

Kultur

Vi erbjuder dig möjligheten att fördjupa dina kunskaper om olika kulturformer, främst i förståelsen för hur trosuppfattningar och livsåskådningar kommer till uttryck i till exempel konst, litteratur, film och musik. Se vårt utbud av kurser.

Hur blir jag student på Newmaninstitutet?


Anmälning till all utbildning sker via antagning.se.

Läs mer på Student.

Du kan också få svar på frågor via vår FAQ-sida eller genom att kontakta medarbetarna på Newmaninstitutet.

Aktuellt

Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle: Korrumperad kristendom - Ivan Illich om modernitet, motstånd och kristet kall

Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle hälsar alla välkomna till ett föredrag i Newmaninstitutets aula, måndagen den 2 oktober, l kl. 19. I ett föredrag av Anna Sjöberg, teologie doktor vid Lunds universitet, nu post-doktor i systematisk teologi vid Uppsala universitet, ger hon en introduktion till Illichs tänkande med särskilt fokus på relationen mellan modernitet och kristendom. Ivan Illich (1926–2002) är en tänkare som uppmärksammas allt oftare i vår samtid. Illich är inte minst känd som en slags modernitets- och institutionskritiker: i både skolsystemet och sjukvårdssystemet ser Illich dysfunktionella försök att kontrollera aspekter av livet …

Högre seminariet i senantik och bysantinsk kultur

Newmaninstitutets högre seminarium för senantik och bysantinsk kultur har sin nästa träff på onsdag den 27 september, kl. 16–17:30, i Hopkinssalen eller på zoom. Under seminariet kommer James Kelhoffer (Uppsala universitet) att presentera en text med rubriken: "Miserable Are Those Who Waffle and Waver!". Texten behandlar bland annat argument som är hämtade ur 1- och 2 Klemensbreven. Respondent är Tord Fornberg (Uppsala). Det går bra att delta i seminariet via zoom (Meeting ID: 891 7149 0250. Passcode: 609731). För ytterligare information om högre seminariet, kontakta Barbara Crostini.

Fredrik Heiding SJ medverkar i samtal om hädelse, helighet och yttrandefrihet

Fredrik Heiding SJ, lektor i teologi vid Newmaninstitutet, medverkar i en samtalskväll i S:ta Eugenia katolska församling i Stockholm på torsdag den 21 september, Stora Salen, kl. 19. Rubriken för samtalet är: Går det att häda om ingenting är heligt?. Övriga medverkande är Göran Rosenberg, journalist och författare, Lena Andersson, författare och krönikör, och samtalsledare Stina Oscarsson, dramatiker och kulturskribent. Läs mer hos arrangören Katolskt Forum.