Hem

Välkommen till Newmaninstitutet i Uppsala!

Vi är en högskola för dig som söker det bästa i samspelet mellan teologi, filosofi och kultur.

Newmaninstitutet har utbildningar både på distans och lokalt. Vi erbjuder studentrum i centrala Uppsala och samarbetar med högskolor runt om i världen.
Foto Stewen Quigley www.qimage.se stewen@qimage.se

Du lär dig för livet hos oss

Newmaninstitutets utbildningar ser till hela livet och den personliga helheten med intellektuella, moraliska, psykologiska och andliga dimensioner. Vi utbildar i jesuiternas akademiska tradition och eftersträvar högsta kvalitet. Lärarna hos oss är också verksamma forskare.

Efter avslutad utbildning på Newmaninstitutet kan studenter bli yrkesverksamma som exempelvis lärare, journalister och bibliotekarier.

Newmaninstitutet ligger i centrala Uppsala med studentrum för uthyrning i anslutning.

Vi samarbetar med filosofisk-teologiska högskolor och universitet runt om i världen, bland annat genom Erasmus+ programmet och är med i flera internationella nätverk.

På Newmaninstitutet finns forskningsseminarier men också föreläsningar öppna för allmänheten.

Vårt område är teologi, filosofi och kultur

Newmaninstitutet är en högskola inriktad på studier i teologi, filosofi och kultur. Vi har ett rikt utbud av kurser och utbildningsprogram.

Teologi

Vi erbjuder utbildning som ger gedigna teologiska kunskaper och grundläggande filosofisk skolning. Som en del av utbildningen undersöker vi även hur trosföreställningar och livsåskådningar framställs i film, musik, konst och litteratur. Se våra utbildningsprogram i teologi, A-kursen eller fristående kurser.

Filosofi

Vi erbjuder en utbildning i filosofi som är unik i Sverige, för dig som vill fördjupa dig i förhållandet mellan religion, filosofi och vetenskap. Se våra utbildningsprogram i filosofi, A-kursen eller fristående kurser.

Kultur

Vi erbjuder dig möjligheten att fördjupa dina kunskaper om olika kulturformer, främst i förståelsen för hur trosuppfattningar och livsåskådningar kommer till uttryck i till exempel konst, litteratur, film och musik. Se vårt utbud av kurser.

Hur blir jag student på Newmaninstitutet?

Anmälningar till kurser och program sker via antagning.se. Svar på frågor finner du på vår FAQ-sida eller genom att kontakta medarbetarna på Newmaninstitutet. Du kan också läsa mer om studentlivet hos oss.

Aktuellt

Hur ser det eviga livet ut? OBS! Nytt datum!

Mötesplats inbjuder till ett föredrag den 20 december i Newmaninstitutets aula kl. 19 om tankar kring det eviga livet hos Karl Rahner och Martin Hägglund. Den svenske filosofen och litteraturprofessorn Martin Hägglund driver i Vårt enda liv tesen att föreställningen om ett liv efter döden skulle göra det nuvarande livet meningslöst. Philip Geister, rektor för Newmaninstitutet och doktor i systematisk teologi, och Erik Åkerlund, doktor i filosofi och lektor på Newmaninstitutet, presenterar och kontrasterar Martin Hägglunds analys med Karl Rahners teologi kring det eviga livet. Finns det ett annat sätt att förstå relationen mellan det eviga och

Ny blogg från våra Erasmus+ambassadörer!

Erasmus+ambassadörer är studenter som varit på utbyte  med Erasmus+ och som nu vill informera och inspirera andra att åka. Newmaninstitutets ambassadörer är Edel Irén Segersam och Lapo Lappin. De har varit i Irland respektive Österrike. Nu har de skapat en blogg för att berätta om sina erfarenheten, hur de tog steget att komma iväg och om sådant som hände på plats. Lapo berättar också hur han genomförde sitt utbyte trots pandemin. Intresserade studenter kan ta kontakt med ambassadörerna genom bloggen för mer informell information. I övrigt vänder man sig till Newmaninstitutets internationella sekreterare.