Öppna föreläsningar för ”Glädje, skratt och lek”

I kursen ”Glädje, skratt och lek” är föreläsningarna öppna för allmänheten. De ges vissa måndag- eller tisdagkvällar mellan 31 augusti och 21 november i Newmaninstitutets aula. Se program.

Maximalt ryms 25 personer i salen med hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Studenter som går kursen har företräde. För övriga personer gäller först på plats.

Svenska filosofer och corona-krisen

"Det metafysiska laboratoriet” är namnet på en pod-serie där ledande svenska filosofer intervjuas om fundamentet för vårt samhälles grundläggande antaganden och deras relation till corona-krisen.

Hit hör frågor som: Finns det en extern verklighet? Är våra moralövertygelser endast smakfrågor? Finns Gud?

Serien leds av filosofistudenterna Åke Gafvelin och Lapo Lappin.

Bland de medverkande märks namn som Ulf Jonsson, jesuitpater och professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet, Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, Marcia Cavalcante Schuback, professor i filosofi vid Södertörns Högskola och Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.

Intervjuerna finns tillgängliga som video, podcast eller transkript via https://metafysiskalaboratoriet.wordpress.com/ eller på Facebook.

Expeditionen semesterstängd

Newmaninstitutets expedition har stängt från den 13 juli och tre veckor framåt. Vår administratör är åter på plats måndag 3 augusti och är då nåbar via telefon och e-mail.