Vi har Sveriges bästa klimatarbete!

För andra året i rad har organisationen Klimatstudenterna rankat svenska lärosätens klimatarbete och Newmaninstitutet är nummer ett på listan!

Lärosätena blir poängsatta inom fyra områden. I två av kategorierna premieras skarpast mål och handlingsplaner för utsläppsminskningar, respektive mest noggrann mätning av totala utsläpp av växthusgaser. I de andra två kategorierna gäller lägst utsläpp från flygresor per årsarbetskraft för 2020, respektive störst minskning i utsläpp från flygresor per årsarbetskraft mellan år 2019 och 2020.

Newmaninstitutet har presterat bra i alla fyra kategorier, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar. Vi vill fortsätta att vara ett ledande exempel bland svenska lärosäten och genomför redan nu flera åtgärder – dessa kommer inom kort att presenteras här på newman.se.

Vårt arbete bygger på Laudato Sì – ett encykliskt brev från påve Franciskus om behovet av att alla värnar skapelsen. Endast om vi går samman för att skydda vårt gemensamma hem kan vi bli verkligt effektiva. Därför vill vi på Newmaninstitutet inspirera andra högskolor och universitet att gå samma väg.

Vårt syfte är inte bara att utbilda, utan även inbjuda våra studenter att delta i den samhälleliga omvandlingen av de mest pressande ekologiska och sociala frågorna i vår tid. Det gör vi genom att erbjuda ett starkt element av tro och en uppfriskande filosofisk kritik av vad vår roll i denna värld borde vara.

Vi ser inte skyddet av miljön som en plikt eller skyldighet. Inte heller som en kvot att uppfylla. Istället är miljöarbetet en viktig del av den personliga kallelsen och en passion för oss alla.