Kom med dina förslag och synpunkter!

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Välkommen att använda förslagslådan i Newmaninstitutets café där du kan lämna in förbättringsförslag, klagomål eller andra synpunkter. Vill du vara anonym går det självklart bra.

Du kan också mejla dina synpunkter till vår högskoledirektör: anna.hornstrom@newman.se

Newmaninstitutet strävar efter att skapa en säker och trivsam arbets- och studiemiljö som främjar likabehandling och motverkar diskriminering. Vårt mål är att du som deltar i våra utbildningar och evenemang och som vistas i våra lokaler ska vara nöjd och trivas. 

Mötesplats inbjuder till vårens föredrag

Föredragsserien "Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle" bjuder denna vår på träffar med författaren och DN-skribenten Katrine Marçal, teologie doktor Emma Audas och professor Nikolaus Wandinger. Föredragen ges antingen via Zoom eller i Newmaninstitutets aula. Se närmare detaljer i vårens program. Alla intresserade hälsas välkomna!

Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle är ett samarbetsprojekt mellan Newmaninstitutet, Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet.

Högre seminarium om Dionysios Areopagiten

Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria är igång och på onsdag den 26 januari kl. 16:00 lägger Tord Fornberg fram texten "Dionysios the Areopagite and the Bible". OBS, ändrat tema.

Läs mer om seminariet och om hur deltagandet går till.