Vad är Gud? Föredrag om Thomas av Aquino

Torsdag den 17 mars kl. 19.00–20.00 håller Erik Åkerlund, lektor i filosofi vid Newmaninstitutet, föredraget ”Vad är Gud? Thomas av Aquino om varats metafysik”.

Föredraget sker online via Angelicum Thomistic Institute i Rom. Föredraget är på svenska. Läs mer.

Tvärvetenskaplig konferens om miljö och rättvisa

2nd International Transdisciplinary Conference on Environmental Justice on August 21–25, 2022, Lassalle-Institut, Switzerland. The conference is a platform for dialogue between the scientists, economists, ethicists and philosophers concerned by the imperative of environmental justice. It is aimed at researchers, students, activists and decision-makers engaged in the socio-ecological transformation. Call for papers by April 1st.

Call for papers till ny tidskrift

Den internationella forskningsgruppen "Arte e riconoscimento", knuten till HIRC (Human Impact Research Center) vid Newmaninstitutets partneruniversitet Università degli studi di Perugia ger under nästa läsår ut sin första tidskrift, Metaxy: philosophy, art and recognition.

Är du student på masternivå eller forskar inom estetik, eller har en konstnärlig bakgrund? Då är du välkommen att skicka in ditt bidrag senast den 31 maj 2022. Läs mer

Seminarium om antika lampor

Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria träffas via Zoom för att diskutera aktuell forskning på området. För mer information om seminariet och om hur man tar del av det, läs här.

Onsdag 9 mars kl. 16–17:30: Ergün Lafli (Izmir), Ancient lamps from southern Turkey.

Seminarium om etiopisk apolyptik

Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria träffas via Zoom för att diskutera aktuell forskning på området. För mer information om seminariet och om hur man tar del av det, läs här.

Onsdag 23 februari lägger Witold Witakowski fram sina tankar om etiopisk apolyptik.