Medarbetardag på Newman

Den 25 april samlades personalen på Newmaninstitutet för att diskutera frågor som ska ta institutet in i framtiden. Nedan finns lite bilder att ta del från dagen.

Newmaninstitutets första masterstudent går i mål

Under torsdagen den 13 april ventilerades Fredrik Höggrens masteruppsats, "Ite Inflammate Omnia (Gå ut och sätt världen i brand): en analys av Ignatius av Loyolas ledarskap utifrån Transformational Leadership/ Full Range Leadership-teorierna”, på Newmans högre seminarium för teologi och filosofi. Därmed har Newmaninstitutets första masterstudent gått i mål. Fredrik gratulerades efter seminariet av rektor Philip Geister.

Se Ulf Jonssons presentation av boken "Gud och andra orsaker" vid Lunds universitet

Den 31 mars presenterade Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi och lektor vid Newmaninstitutet, sin nyutkomna bok Gud och andra orsaker och medverkade i ett panelsamtal som relaterade till innehållet i boken.

Andra medverkande var: Stephan Borgehammar (samtalsledare, professor i praktisk teologi, Lunds universitet), Jakob Löndahl (docent i aerosolteknologi, Lunds universitet), Johannes Persson (professor i teoretisk filosofi, Lunds universitet) och Svante Nordin (professor i idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet). Detta evenemang finns nu tillgängligt att titta på via Fri Tanke förlags Youtube-sida.

Putin, imperiet och kyrkan

Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle hälsar alla välkomna till ett föredrag i Newmaninstitutets aula, måndagen den 17 april kl. 19, då professor Per-Arne Bodin kommer att tala under rubriken "Putin, imperiet och kyrkan". I synnerhet kommer han att diskutera begreppet ”Den ryska världen” ("Russkij mir”), som ofta används i nutida rysk krigsretorik.

Per-Arne Bodin är professor emeritus i slaviska språk vid Stockholms universitet och författare till flera böcker om Ryssland, däribland: Från Bysans till Putin: Historier om Ryssland (Artos 2021) och Rysk kultur i 1000 år (Artos 2022). Läs mer om föredraget.

Högre seminarium för teologi och filosofi

Newmaninstitutets högre seminarium för teologi och filosofi har sin nästa träff torsdagen den 13 april kl. 15–17 i Hopkinssalen. Under seminariet lägger Fredrik Höggren fram sin masteruppsats ”Ite Inflammate Omnia (Gå ut och sätt världen i brand): en analys av Ignatius av Loyolas ledarskap utifrån Transformational Leadership/ Full Range Leadership-teorierna”. 

Seminarieansvarig är Mårten Björk. Den som vill delta vid ett seminarium och få zoom-länk och material i förväg kan anmäla detta till marten.bjork@newman.se