Hem

Välkommen till Newmaninstitutet i Uppsala!

Vi är en högskola för dig som söker det bästa i samspelet mellan teologi, filosofi och kultur.

Du lär dig för livet hos oss

Newmaninstitutets utbildningar ser till hela livet och den personliga helheten med intellektuella, moraliska, psykologiska och andliga dimensioner. Vi utbildar i jesuiternas akademiska tradition och eftersträvar högsta kvalitet. Lärarna hos oss är också verksamma forskare.

Efter avslutad utbildning på Newmaninstitutet kan studenter bli yrkesverksamma som exempelvis lärare, journalister och bibliotekarier.

Newmaninstitutet ligger i centrala Uppsala med studentrum för uthyrning i anslutning.

Vi samarbetar med filosofisk-teologiska högskolor och universitet runt om i världen, bland annat genom Erasmus+ programmet och är med i flera internationella nätverk.

På Newmaninstitutet finns forskningsseminarier men också föreläsningar öppna för allmänheten.

Vårt område är teologi, filosofi och kultur

Newmaninstitutet är en högskola inriktad på studier i teologi, filosofi och kultur. Vi har ett rikt utbud av kurser och utbildningsprogram.

Teologi

Vi erbjuder utbildning som ger gedigna teologiska kunskaper och grundläggande filosofisk skolning. Som en del av utbildningen undersöker vi även hur trosföreställningar och livsåskådningar framställs i film, musik, konst och litteratur. Se våra utbildningsprogram i teologi, A-kursen eller fristående kurser.

Filosofi

Vi erbjuder en utbildning i filosofi som är unik i Sverige, för dig som vill fördjupa dig i förhållandet mellan religion, filosofi och vetenskap. Se våra utbildningsprogram i filosofi, A-kursen eller fristående kurser.

Kultur

Vi erbjuder dig möjligheten att fördjupa dina kunskaper om olika kulturformer, främst i förståelsen för hur trosuppfattningar och livsåskådningar kommer till uttryck i till exempel konst, litteratur, film och musik. Se vårt utbud av kurser.

Hur blir jag student på Newmaninstitutet?

Anmälningar till kurser och program sker via antagning.se. Svar på frågor finner du på vår FAQ-sida eller genom att kontakta medarbetarna på Newmaninstitutet. Du kan också läsa mer om studentlivet hos oss.

Newmaninstitutet har utbildningar både på distans och lokalt. Vi erbjuder studentrum i centrala Uppsala och samarbetar med högskolor runt om i världen.
Foto Stewen Quigley www.qimage.se stewen@qimage.se

Aktuellt