A-kursen

A-kursen: Introduktion i filosofi och teologi

A-kursen består av fyra delkurser och ger en introduktion till filosofins och den kristna teologins huvudproblem, områden, historia och redskap. Upplägget utgår från centrala frågor inom filosofi och teologi som blir belysta både systematiskt och historiskt. Deltagarna får öva sin förmåga att återge ståndpunkter och referera texter med egna ord, formulera problem och teser, skriva vetenskaplig text både på svenska och engelska och söka relevant information. På egen hand och med stöd av undervisningen går vi igenom stora delar av Bibelns innehåll.

A-kursen ger en introduktion till filosofins och den kristna teologins huvudproblem, delområden, historia och redskap.

A-kursen: ht 2021–vt 2022

Kursen ges lokalt i Uppsala (helfart) och på halvdistans (halvfart) under höstterminen 2021. Kursen fortsätter på halvdistans (halvfart) under vårterminen 2022. Ingen nyantagning erbjuds dock till vårterminen.

Delkurs 1: filosofi, (7,5 hp)
Delkurs 2: filosofi (7,5 hp)
Delkurs 3: teologi (7,5 hp)
Delkurs 4: teologi (7,5 hp)

Lokal undervisning under höstterminen 2021

Modul 1
Delkurs 1 (filosofi)
Lokal undervisning i Uppsala måndagar 10:00–12:00 och onsdagar 10:00–13:00
Delkurs 3 (teologi)
Lokal undervisning i Uppsala tisdagar 10:30–12:30 och torsdagar 10:00–12:00

Modul 2
Delkurs 2 (filosofi)

Lokal undervisning i Uppsala måndagar och onsdagar 10:00–12:00
Delkurs 4 (teologi)
Lokal undervisning i Uppsala tisdagar 10:30–12:30 och torsdagar 10:00–12:00

Halvdistansundervisning med obligatoriska träffar i Uppsala

Modul 1
Delkurs 1 (filosofi): måndag 30 augusti (terminsstart) och måndag 27 september

Modul 2
Delkurs 2 (filosofi): måndag 22 november och måndag 13 december

Modul 3
Delkurs 3 (teologi): onsdag 2 februari 2022 och onsdag 9 mars 2022 (OBS, ändrat datum)

Modul 4
Delkurs 4 (teologi): onsdag 20 april 2022 och onsdag 18 maj 2022

Kursledare

Fredrik Heiding, Ulf Jonsson, Christine Zyka och Erik Åkerlund m.fl.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier krävs.