A-kursen

A-kursen: Introduktion i filosofi och teologi

A-kursen består av fyra delkurser och ger en introduktion till filosofins och den kristna teologins huvudproblem, områden, historia och redskap. Upplägget utgår från centrala frågor inom filosofi och teologi som blir belysta både systematiskt och historiskt. Deltagarna får öva sin förmåga att återge ståndpunkter och referera texter med egna ord, formulera problem och teser, skriva vetenskaplig text både på svenska och engelska och söka relevant information. På egen hand och med stöd av undervisningen går vi igenom stora delar av Bibelns innehåll.

A-kursen ger en introduktion till filosofins och den kristna teologins huvudproblem, delområden, historia och redskap.

A-kursen: ht 2022–vt 2023

Kursen ges lokalt i Uppsala (helfart) och på halvdistans (halvfart) under höstterminen 2022. Kursen fortsätter på halvdistans (halvfart) under vårterminen 2023. Ingen nyantagning erbjuds dock till vårterminen.

Delkurs 1: filosofi, (7,5 hp)
Delkurs 2: filosofi (7,5 hp)
Delkurs 3: teologi (7,5 hp)
Delkurs 4: teologi (7,5 hp)

Lokal undervisning på helfart under höstterminen 2022

Måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar 10.00– 12.00 

Halvdistansundervisning med obligatoriska träffar i Uppsala ht 2022–vt 2023

Höstterminen 2022

29 augusti (terminsstart), 3 oktober (OBS! Nytt datum), 21 november och 14 december

Vårterminen 2023

1 februari, 1 mars, 18 april och 16 maj 

Kursledare

Fredrik Heiding, Ulf Jonsson, Christine Zyka och Erik Åkerlund m.fl.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier krävs.