A-kursen

A-kursen: Introduktion i filosofi och teologi

Kursen ger en introduktion till filosofins och den kristna teologins huvudproblem, delområden, historia och redskap och består av fyra delkurser. Uppläggningen styrs av centrala frågor inom filosofi och teologi som belyses både systematiskt och historiskt. Deltagarna får öva förmågan att med egna ord återge ståndpunkter och texter, att formulera problem och teser, att skriva vetenskaplig text, att använda både svenska och engelska och att söka relevant information. På egen hand och med stöd av viss undervisning inhämtas stora delar av Bibelns innehåll.

Information om den pågående A-kursen

Kommande A-kurs period: ht 2021–vt 2022

Kursen ges lokalt i Uppsala (helfart) och på halvdistans (halvfart) under höstterminen 2021. Kursen fortsätter på halvdistans (halvfart) under vårterminen 2022. Ingen nyantagning erbjuds dock till vårterminen.

Delkurs 1: filosofi, (7,5 hp)
Delkurs 2: filosofi (7,5 hp)
Delkurs 3: teologi (7,5 hp)
Delkurs 4: teologi (7,5 hp)

Lokal undervisning under höstterminen 2021

måndagar, onsdagar, torsdagar 10.00–12.00
tisdagar 10.30–12.30

Halvdistansundervisning med obligatoriska träffar i Uppsala

30 augusti (terminsstart), 28 september, 16 november och 14 december 2021
3 februari, 3 mars, 21 april och 19 maj 2022

Kursledare

Fredrik Heiding, Ulf Jonsson, Christine Zyka och Erik Åkerlund m.fl.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier krävs.