HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

Sök
Stäng denna sökruta.

Alumn vid Newmaninstitutet: Rikard Forsberg

När jag ser tillbaka på studietiden har jag inte bara fått en akademisk grund, utan den har givit mig färdigheter som jag kommer att ha användning för livet ut. Därför vill jag mena att studier på Newmaninstitutet inte kan göra annat än att berika ens liv – oaktat senare karriärsval.

Skicka ett e-postmeddelande till mig så berättar jag lite mer. Vi hörs!

Rikard Forsberg.