Andreas Mazetti Petersson

Presentation

Jag har en doktorsexamen i kyrkohistoria, med inriktning mot tidigmodern period, från Uppsala universitet (2022). 

Uppdrag

Sedan våren 2022 undervisar jag i kyrkohistoria på Newmaninstitutet och från och med oktober 2022 är jag anställd som kommunikatör. Som kommunikatör arbetar jag med intern och extern kommunikation, vilket innefattar ansvar för webbplatsen newman.se, sociala medier, koordinering av events samt samordning av Newmaninstitutets alumnnätverk. 

Kontakt

andreas.mazetti.petersson@newman.se 
Tel. 073-633 38 57

Telefontid: måndag och tisdag

Publikationer i urval

(2017). [Bok] Antonio Possevino’s ”Nuova Risposta”: Papal Power, Historiography and the Venetian Interdict Crisis. Uppsala Studies in Church History, 4: 1–161.

(2018). [Artikel] Johannes Paulus I – påve under 33 dagar, Signum 2018:8.

(2019). [Artikel] The Perfection of the Political Life. As Thought on by Paolo Paruta (1540–1598). Kyrkohistorisk årsskrift, 2019: 47–78.

(2022). [Bok] A Culture for the Christian Commonwealth: Antonio Possevino, Authority, History, and the Venetian Interdict. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia historico-ecclesiastica Upsaliensia, 53. 2022.