Internationellt seminarium om Simone Weil, 8–9 maj 2020. OBS! Framskjutet

Den 8–9 maj 2020 organiserar Newmaninstitutet ett internationellt seminarium om Simone Weil. Seminariet vänder sig framför allt till masterstudenter och doktorander och gästas av den franske filosofen Emmanuel Gabellieri, som bl.a. skrivit sin avhandling om Weil. Gabellieri är lektor vid Université catholique de Lyon och vicerektor för CRESCO (centrum för forskning i socialt entreprenörskap). Huvudtema är ”Simone Weil och tänkandet i öst”, men enskilda forskare är välkomna att presentera egna ingångar till Weil. Seminariet hålls på franska och engelska.

Anmälan med titel på ämne skickas till: christine.zyka@newman.se, senast den 29 februari.

English

On the 8th–9th May 2020 the Newman Institute will hold an international seminar on Simone Weil. The seminar is primarily aimed at Masters’ students and doctoral students. The French philosopher Emmanuel Gabellieri, who wrote his thesis on Weil, will address the seminar. He is a senior lecturer at Université catholique de Lyons, and Vice-president of CRESCO (Centre for Research in Social Entrepreneurship). A dominant theme during the two days will be "Simone Weil and Eastern Thought", but individual researchers are welcome to present their own entry points to Weil. The seminar will be held in both French and English. Apply by sending the title of your topic to: christine.zyka@newman.se no later than 29th February.

Français

Les 8 et 9 mai 2020, l’institut Newman organisera un séminaire international sur Simone Weil. Le séminaire s'adresse principalement aux doctorants et aux étudiants en Master avec comme invité d’honneur Emmanuel Gabellieri, philosophe français (qui écrivit sa thèse sur Weil), professeur de l'Université catholique de Lyon et vice-recteur du CRESCO (centre de recherche en entrepreneuriat social). La thématique dominante au cours des deux journées sera "Simone Weil et les pensées orientales", mais chaque chercheur reste libre de présenter sa propre recherche sur Weil. Les langues choisies pour le séminaire sont : le français et l’anglais. Inscrivez-vous en envoyant votre titre de sujet à christine.zyka@newman.se, au plus tard le 29 février.


Samtalsseminarium om Bibelvetenskap och Teologi

Fredagen den 7e februari kl 17-19

Newmaninstitutet uppmärksammar den nyss bortgångne Lars Hartmanns liv och gärning genom ett samtalsseminarium som äger rum den 7 februari i Newmaninstitutets Aula.

Temat är "Bibelvetenskap och Teologi" och följande kommer att presentera sina personliga reflektioner över temat: James Kellhofer, Jonas Holmstrand, Tord Fornberg, Mattias Nygaard och Daniel Gustafsson. Presentationerna efterföljs av en öppen diskussion.

Alla intresserade välkomnas att deltaga!

Inbjudan till julfest 16 december

(For English, see below.)

Studentkåren i samarbete med skolans Erasmus-ambassadör vill hälsa alla studenter varmt välkomna till årets julfest!

Var: På Newmaninstitutet
När: 16 december klockan 18.
Mat och dricka kommer att serveras utan kostnad!

Anmälan görs senast fredag den 13 december till: edelirenen@gmail.com

För dem som är intresserade av att studera en eller två terminer utomlands, eller bara vill veta mer om vad Erasmus är, kommer det att finnas tillfälle att få svar på alla frågor under festen! Mer om information finns även här: http://newman.se/student/erasmusstudier/

Hjärtligt välkommen!

---------------------------
The Newman Institute's student union, in cooperation with the Institute's Erasmus ambassador, warmly welcome all students to our Christmas party.

Where: at the Newman Institute
When: 16th of December at 6pm.
Food and drinks will be served without charge!

During the party, there will be a presentation about the Erasmus program, for students interested in studying one or two semesters abroad. More information can be found here:
http://newman.se/eng/erasmus-programme/

Please announce your participation, by sending an email to edelirenen@gmail.com, at the latest on Friday the 13th of December.

Sincerely welcome!

Lunchsamtal på Newmaninstitutet 18 november

Newmaninstitutet inbjuder till lunch-seminarium, ett informellt samtalsbaserat evenemang där alla är välkomna.

18/11 Lunchsamtal med Olof Heilo, vicedirektör vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul, 12:00-12:45 i Finrummet, 1 tr.  Bokpresentation av Vägar till Bysans (Norma, 2019), red. Olof Heilo. Bland författarna medverkar även Helena Bodin, Ragnar Hedlund och David Westberg.

Ta med enkel matsäck om du vill!

Vägar till Bysans sammanför inte bara Europa med Mellanöstern och Medelhavet med Ryssland, utan förbinder även den senantika eran med den tidigmoderna och vår egen tid med medeltiden. Vi möter det svunna riket i nio essäer författade av ledande forskare inom antik- och kyrkohistoria, litteratur och arkitektur, språk och filologi. Tillsammans bildar de en mosaik av ett Bysans statt i ständigt nya förvandlingar och ljusbrytningar – ett levande och närvarande kulturarv. Boken tillägnas minnet av filologen och humanisten Sture Linnér (1917–2010) och ges ut i ett samarbete mellan vänföreningarna för de svenska forskningsinstituten i Athen, Istanbul och Rom.

The Annual Lecture in Memory of Lennart Rydén 2019

October 25th: Arboreal Lives: Saints among the Trees in Byzantium and Beyond

The Lecture Hall (Aulan) at 18:15.

Thomas Arentzen, Researcher at Uppsala University and Visiting Research Fellow at Lund University.

Thomas Arentzen is docent in Church History from Lund University. Having spent the previous academic year as Fellow in Byzantine Studies at Dumbarton Oaks, he currently conducts the research project “Beyond the Garden: An Ecocritical Approach to Early Byzantine Christianity” at Uppsala University, where he explores the role of trees in Byzantine Christianity. He has recently published the monograph The Virgin in Song: Mary and the Poetry of Romanos the Melodist (2017) and the edited volume The Reception of the Virgin in Byzantium: Marian Narratives in Texts and Images(2019; with Mary Cunningham).

The lecture will be followed by a reception. Please contact <helena.bodin@newman.se> no later than October 17th to register.

Lunchsamtal på Newmaninstitutet 2 oktober

Newmaninstitutet inbjuder till lunch-seminarium, ett informellt samtalsbaserat evenemang där alla är välkomna.

2/10 lunchsamtal med Heinz Werner Wessler, 12:00-12:45 i Finrummet, 1 tr. 
Mahatma Gandhi in the Age of the Fight Against Terrorism: Some stray reflections on the occasion of Gandhi’s 150th birthday.

Ta med matsäck om du vill!

2/10 lunch-seminar with prof. Heinz Heinz Werner Wessler, 12:00-12:45 in Finrummet, 1stfloor. Mahatma Gandhi in the Age of the Fight Against Terrorism: Some stray reflections on the occasion of Gandhi’s 150th birthday.

Feel free to bring your own food!