Beslut rörande höstens undervisning

Former för undervisning under modul 1, höstterminen 2020:

 • Halvdistanskursernas träffar sker även fortsatt via nätet.
 • Lokala kurser ges åter på plats, men ges även i samtliga fall via nätet som alternativ form. Man kan när som helst övergå till att gå kursen via nätet.
 • I vissa enstaka fall kan lokal variant, eller vissa moment därav, övergå till att endast ges via nätet (om exempelvis kursledare eller föreläsare tillhör en riskgrupp). Information om detta ges, i förekommande fall, inom ramen för respektive kurs.
 • Examination på distans finns alltid som alternativ. Examinationsformer tas upp av kursledaren vid början av varje kurs.

Det gemensamma terminsöppnandet den 31 augusti sker via nätet, förutom den lokala varianten för A-kursen som träffas på plats.

Övriga evenemang under perioden bedöms från fall till fall; se information för respektive evenemang.

Newmaninstitutet följer i all sin verksamhet myndigheternas direktiv och rekommendationer för att minska smittspridning. Om striktare restriktioner skulle införas av myndigheterna under tiden för modul 1, höstterminen 2020, kan ett nytt beslut rörande formerna för verksamheten bli aktuellt. Det kommer i så fall att kommuniceras på samma sätt som detta beslut.

Vid frågor, kontakta studierektor Erik Åkerlund.

Uppsala den 17 juni 2020

Philip Geister, rektor

INFORMATION IN ENGLISH

Fortsatt stängt i Newmanhuset terminen ut

Med anledning av coronapandemin håller Newmaninstitutet fortsatt stängt resten av terminen, dvs. att ingen undervisning bedrivs i Newmaninstitutets lokaler. Det firas inte heller några offentliga mässor under denna tid. Däremot fortsätter undervisningen på distans som tidigare. Vissa seminarier sker också på digitalt sätt.

Det blir tyvärr inte någon gemensam terminsavslutning denna vår.

Förlängd stängning och distansundervisning

Newmaninstitutet förlänger tiden för stängning av undervisning i institutets lokaler, liksom för föredrag, seminarier och mässfirande fram till den 30 april på grund av risken för smittospridning av coronaviruset.

För studenter innebär det att alla kurser under modul 4 kommer att ha nätbaserad undervisning tills vidare. Hur uppstart och undervisningsformer ser ut kommer att skifta från kurs till kurs. Under de närmaste dagarna kommer kursledare för respektive kurs att kontakta studenter med mer information. Ett informationsbrev har också gått ut via e-mail. Vid studierelaterade frågor kontaktas i första hand kursledaren/läraren och i andra hand studierektor.

Newmaninstitutet stänger tillfälligt

På grund av risk för spridning av coronavirus kommer alla fysiska aktiviteter på Newmaninstitutet från och med nu och till och med den 29:e mars att vara inställda. Det gäller såväl undervisning som seminarier, föredrag och mässfirande.

Alla studenter rekommenderas att studera hemifrån. Undervisning sker via nätet och lärare kommunicerar med berörda via Moodle.

För den som behöver tillgång till referensbiblioteket kommer det att vara öppet, men vi ber er att tänka på avstånd och att ta hänsyn till varandra med tanke på smittspridning. Caféet är stängt under denna period.

Det finns inga kända fall av coronasmitta på Newmaninstitutet utan detta är en försiktighetsåtgärd då vi har en publik miljö med människor från olika sammanhang i vår verksamhet.

Rekommendationer pga coronavirus, Covid-19 

Med tanke på den stora smittorisken och de allt ökande svenska fallen av Covid-19, rekommenderar Newmaninstitutet följande:

Alla lärare och studenter som har vistats i något av de av ECDC:s definierade riskzonerna för Coronaviruset ska stanna hemma i två veckor innan de återvänder till undervisning eller kurs.

För att få stopp på smittspridningen och för att bevara din och andras hälsa, tänk på följande:

 • Tvätta händerna regelbundet
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra näsa, ögon och mun
 • Undvik att hälsa med handskakning eller kramar
 • Använd engångsnäsdukar
 • Var uppmärksam på eventuella symptom (feber, hosta, andningsbesvär)

Stanna alltid hemma om du eller anhörig är sjuk!

Vid akuta frågor, kontakta:

1117 eller 113 13

Aktuellt om mässfirande på Newmaninstitutet

Onsdagen den 4 mars är morgonmässan i Newmaninstitutets kapell inställd.

Från Stockholms katolska stift kommer en rekommendation angående mässfirandet för att undvika smittspridning. Newmaninstitutet följer denna rekommendation:

 • Undvik att ta i hand i samband med fridshälsningen. Istället kan man buga lätt mot varandra.
 • Avstå från kalkkommunion.