Om Simone Weil, konsten och det heliga

Tisdag den 24 maj kl. 10.30—12.00 håller Massimiliano Marianelli en föreläsning om Simone Weil med titeln "The Beauty. 'Between' Art and the Sacred".

Marianelli är författare och filosof från universitet i Perugia, Università degli studi di Perugia. Han är också gästprofessor vid Newmaninstitutet inom ramen för Erasmus+. 

Föreläsningen ges på engelska och äger rum via Zoom. 

För information och anmälan: christine.zyka@newman.se

Högre seminarium med professor Wandinger

Vid högre seminariet torsdag den 19 maj, kl. 15–17 deltar vår Erasmusgäst professor Nikolaus Wandinger, Innsbruck.

Han presenterar då sin forskning kring temat ”Dramatisk soteriologi”, en term som präglats av professor Raymund Schwager, Innsbruck, i anslutning till den franske filosofen René Girards teorier om offret.

Seminariet hålls på engelska och äger rum i Hopkinssalen och via Zoom. Den som vill ha material i förväg eller Zoomlänk kan kontakta seminarieansvarige Gösta Hallonsten.

Seminarium om Paulus och asketism

Vid det högre seminariet om senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria onsdag den 18 maj presenterar Katarina Pålsson (Lund) ämnet "Asceticizing Paul: Jerome, Galatians, and ascetic superiority".

Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria träffas lokalt och via Zoom för att diskutera aktuell forskning på området. För mer information om seminariet och om hur man tar del av det, läs här

Mötesplats om "synd" och "arvsynd"

Måndag 16 maj inbjuder "Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle" till föreläsningen Should we talk about "sin"– and can it be "original"? kl. 19 i i Newmaninstitutets aula.

Föreläsare är Nikolaus Wandinger, professor i systematisk teologi vid universitetet i Innsbruck. Föreläsningen ges på engelska.

Läs mer

Thomas av Aquino om Jesaja

Det tidigare inställda högre seminariet i teologi och filosofi med Jacob Astudillo, doktorand vid Umeå universitet, blir av torsdag den 12 maj kl. 15–17. Han presenterar då ett kapitelutkast till sin studie ”Thomas av Aquinos kommentar till Jesajas bok”.

Den som vill ha material i förväg kan kontakta seminarieledare Gösta Hallonsten.

Seminarium om kvinnor, pilgrimsfärder och kloster

Högre seminarium onsdag 4 maj kl. 16–17:30 med Grace Stafford (Oxford): "More than a Muse? Learned Women, Education, and Literary Culture in Late Antique". En undersökning om kvinnors pilgrimsvandrande och kvinnors klosterliv under senantiken.

Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria träffas via Zoom för att diskutera aktuell forskning på området. För mer information om seminariet och om hur man tar del av det, läs här.

Föreläsning online om digital hälsa

Som del av "Kircher Online Lecture Series" inbjuds alla intresserade till föreläsningen "The way to metaverse: Digital health between dataism and human dignity" av professor Anna Bugajska från jesuituniversitetet Ignatianum i Kraków. Föreläsningen ges online torsdag den 5 maj kl. 17–18. Läs mer

Seminarium om martyrer och performativitet

Vladimir Ivanovici presenterar sin forskning "Performative Aspects of Martyr Celebrations in Late Antiquity”, på högre seminariet för senantikens kultur onsdagen den 27 april. Inget skriftligt material lämnas ut i förväg denna gång.

Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria träffas via Zoom för att diskutera aktuell forskning på området. För mer information om seminariet och om hur man tar del av det, läs här.