Hur ser det eviga livet ut? OBS! Nytt datum!

Mötesplats inbjuder till ett föredrag den 20 december i Newmaninstitutets aula kl. 19 om tankar kring det eviga livet hos Karl Rahner och Martin Hägglund.

Den svenske filosofen och litteraturprofessorn Martin Hägglund driver i Vårt enda liv tesen att föreställningen om ett liv efter döden skulle göra det nuvarande livet meningslöst.

Philip Geister, rektor för Newmaninstitutet och doktor i systematisk teologi, och Erik Åkerlund, doktor i filosofi och lektor på Newmaninstitutet, presenterar och kontrasterar Martin Hägglunds analys med Karl Rahners teologi kring det eviga livet. Finns det ett annat sätt att förstå relationen mellan det eviga och det timliga än det som Hägglunds analys utgår ifrån?

Alla hälsas välkomna!

Ny blogg från våra Erasmus+ambassadörer!

Erasmus+ambassadörer är studenter som varit på utbyte  med Erasmus+ och som nu vill informera och inspirera andra att åka. Newmaninstitutets ambassadörer är Edel Irén Segersam och Lapo Lappin. De har varit i Irland respektive Österrike.

Nu har de skapat en blogg för att berätta om sina erfarenheten, hur de tog steget att komma iväg och om sådant som hände på plats. Lapo berättar också hur han genomförde sitt utbyte trots pandemin. Intresserade studenter kan ta kontakt med ambassadörerna genom bloggen för mer informell information. I övrigt vänder man sig till Newmaninstitutets internationella sekreterare.

Terminens två sista högre seminarier

Seminarierna hålls vanligen på torsdagar kl. 15–17, under pandemin via Zoom. Den som vill ha kontinuerlig information och delta i seminarierna kan höra av sig till seminarieansvarige Gösta Hallonsten.

Nu infaller höstens två sista högre seminarier, den 2 och den 9 december, då Ulf Jonsson lägger fram text för diskussion.

Interpretations of the Widow of Sarepta

On 1 December at 4–5:30 pm the Research Seminar in Late Ancient and Byzantine Cultures finals this term with a joint presentation by Barbara Crostini and Andrei Dumitrescu. The subject is Byzantine interpretations of the Widow of Sarepta, beginning from a fresco in the synagogue at Dura Europos and ending with some late medieval examples from Montenegro (13th cent.) and Moldavia (15th cent.).

There is no material for the seminar, as this is a paper for presentation at the Madrid Byzantine Conference in January. Many beautiful and unpublished images will be shown!

Zoom link and more information on the seminar

Thomas av Aquinos syn på kroppen

Vid Newmaninstitutets högre seminarium torsdag den 25 november kl. 15–17 medverkar jesuitpater Fredrik Heiding. Han presenterar då kapitlet ”Vän eller fiende? – Kroppen i de tidiga dominikanernas människosyn” ur sin kommande bok Låt kroppen tala ­– Dominikus nio sätt att be (Artos förlag). Huvudsakligen behandlas Thomas av Aquinos syn på kroppen vid detta tillfälle.

För mer information kontakta seminarieansvarige Gösta Hallonsten.