Undervisningsformer vårterminen 2021

Halvdistansträffar sker digitalt även under modul 3, dvs. för kurser under den första halvan av vårterminen 2021. Beslut rörande modul 4 tas senare.

Lokal undervisning återupptas på plats så snart situationen tillåter det. Läget utvärderas fortlöpande och beslut förmedlas via e-post och på newman.se.

Tuition Forms Spring Term 2021

Part-distance courses will be conducted online during module 3, ie courses in the first half of the spring term 2021. Decisions concerning module 4 is coming up later.

Campus courses will be conducted locally as soon as possible due to the situation, that will be evaluated continuously. Decisions will be communicated through e-mail and on newman.se.

Lek för Guds skull – en filosofisk bok om lek

Mycket påpassligt i vinter och isolering kommer en påminnelse om människans behov av lekfullhet mitt i allvaret.

Fredrik Heidings nya bok Lek för Guds skull, utgiven på Artos förlag, handlar om barns och vuxnas uppskattning av lek och vi får följa samtal med fyraårige Melchior, skådespelaren Pia Johansson och tre benediktinsystrar.

Boken ger också en teoretisk framställning om kreativitet och lekfullhet ur filosofisk, kulturell och teologisk synvinkel. Är skämtsamhet en moralisk dygd? Vilka laster och synder kan lekfulla människor falla för? Kan gudstjänstlivet betraktas som en lek? Varför är heliga dårar kontroversiella? Är Gud lekfull? Hade Jesus humor? Det är frågor som behandlas i de olika kapitlen.

I Lek för Guds skull presenterar Fredrik Heiding en lekens teori och praktik, en vision om att det är möjligt att vara lekfull i livets alla situationer, till och med när lidandet och döden drabbar oss. Leken på djupaste allvar.

Varifrån kommer universum?

Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle inbjuder alla intresserade till föredraget ”Universums ursprung: mytologi, filosofi och kosmologi” med docent Martin Sahlén måndagen den 30 november kl. 19 via Zoom.

Varför finns något snarare än intet? Varifrån kommer universum? Hur har allt uppstått? Dessa frågor har sysselsatt människor från de första kända mytologiska berättelserna till dagens moderna kosmologi. 

I detta föredrag tar Martin Sahlén upp hur de antika myterna beskriver universums ursprung, olika filosofiska perspektiv och om den moderna kosmologin kan besvara dessa klassiska frågor.

Martin Sahlén, docent vid institutionen för astronomi och rymdfysik samt forskare vid Swedish Collegium for Advanced Study.

 Zoom-länk

Topic: Universums ursprung: mytologi, kosmologi och filosofi
Time: Nov 30, 2020 07:00 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83773422232

Meeting ID: 837 7342 2232

Nu får vi egen masterexamen i teologi

Regeringen har i enlighet med Universitetskanslerämbetets rekommendationer beslutat att tilldela Newmaninstitutet examensrättigheter för masterexamen i teologi.

Den nya masterexamen ger möjlighet till fördjupning inom ett av Newmaninstitutets fokusområden, systematisk teologi. Första intagningen till det tvååriga programmet blir från höstterminen 2021 och fortsätter sedan med antagning av nya studenter vartannat år.

Läs mer

Beslut om undervisning för modul 2

Det beslut som togs i somras gällande undervisningsformer för modul 1 förlängs och kommer också att gälla för modul 2, dvs. resten av höstterminen. I korthet innebär det följande:

  • Halvdistanskursernas träffar sker via nätet.
  • OBS! Med anledning av skärpta regionala råd (fr o m 20 oktober) ges även lokala kurser digitalt.
  • Examination på distans finns alltid som alternativ. Examinationsformer tas upp av kursledaren vid början av varje kurs.
  • Övriga evenemang under perioden bedöms från fall till fall; se information för respektive evenemang.

För mer information, se det beslut som nu förlängts. Se även regionala råd för Uppsala.

Tuition forms will continue in line with previous decision during ”modul 2”.