HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

Sök
Stäng denna sökruta.

Beslut rörande höstens undervisning

Former för undervisning under modul 1, höstterminen 2020:

  • Halvdistanskursernas träffar sker även fortsatt via nätet.
  • Lokala kurser ges åter på plats, men ges även i samtliga fall via nätet som alternativ form. Man kan när som helst övergå till att gå kursen via nätet.
  • I vissa enstaka fall kan lokal variant, eller vissa moment därav, övergå till att endast ges via nätet (om exempelvis kursledare eller föreläsare tillhör en riskgrupp). Information om detta ges, i förekommande fall, inom ramen för respektive kurs.
  • Examination på distans finns alltid som alternativ. Examinationsformer tas upp av kursledaren vid början av varje kurs.

Det gemensamma terminsöppnandet den 31 augusti sker via nätet, förutom den lokala varianten för A-kursen som träffas på plats.

Övriga evenemang under perioden bedöms från fall till fall; se information för respektive evenemang.

Newmaninstitutet följer i all sin verksamhet myndigheternas direktiv och rekommendationer för att minska smittspridning. Om striktare restriktioner skulle införas av myndigheterna under tiden för modul 1, höstterminen 2020, kan ett nytt beslut rörande formerna för verksamheten bli aktuellt. Det kommer i så fall att kommuniceras på samma sätt som detta beslut.

Vid frågor, kontakta studierektor Erik Åkerlund.

Uppsala den 17 juni 2020

Philip Geister, rektor

INFORMATION IN ENGLISH

OM DENNA WEBBPLATS

Newmaninstitutet är en högskola i Uppsala som erbjuder utbildning inom teologi, filosofi och kultur.

Öppna föreläsningar

Newmaninstitutet arrangerar även föreläsningar och debatter för allmänheten.

Nätverk

Mötesplats

Mötesplats för teologi, religion och samhälle erbjuder föreläsningar för alla och arrangeras av Newmaninstitutet, Teologiska fakulteten vid Uppsala Universitet och Folkuniversitetet.

Hitta oss

ADress

Slottsgränd 6
753 09 Uppsala

Biblioteket på Newmaninstitutet