Bok om bibelreception i Bysans

Barbara Crostini, lektor på Newmaninstitutet, är en av redaktörerna för den nya boken Receptions of the Bible in Byzantium: Texts, Manuscripts, and their Readers (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2021).

Boken finns tillgänglig via Uppsala universitets open access.