Ny bok om logik och kritiskt tänkande av lärare på Newmaninstitutet

Taeda Tomic, docent i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet och lärare på Newmaninstitutet, har författat en bok med titeln Kritiskt tänkande och logisk argumentationsanalys, som nyligen har publicerats av Studentlitteratur. I boken beskriver Tomic bland annat olika metoder för att utveckla kritiskt tänkande samt förklarar hur man går tillväga för att analysera olika arguments logiska hållbarhet.

Nytt kursutbud från Kircher Network

Det finns fortfarande möjlighet att välja kurser från Kircher Network. Newmaninstitutet tillhör nätverket Kircher Network som består av högskolor och universitet grundade eller inspirerade av jesuiter. Nätverket driver ett projekt med möjlighet för alla studenter vid Newmaninstitutet att ta del av online-kurser med inriktning på teologi, filosofi och religion från andra lärosäten i Europa och i Libanon. För mer information om Kircher Network och kursutbudet, klicka här. Kurserna är gratis, ger högskolepoäng, men är inte CSN-berättigade. För frågor eller anmälan till kurser, kontakta vår internationella sekreterare Lidia Fioravanti.

Högre seminarium för teologi och filosofi om kristendom, sekularisering och modernitet i Ivan Illichs tänkande

Newmaninstitutets högre seminarium för teologi och filosofi har sin nästa träff den 12 januari kl. 15–17. Anna Sjöberg kommer då att presentera sitt forskningsprojekt "En ny väg för teologin: kristendom, sekularisering och modernitet i Ivan Illichs tänkande. Anna Sjöberg är teologie doktor och undervisar på Newmaninstitutet. Seminariet kommer att hållas på Zoom.

Seminarieansvarig är Mårten Björk. Den som vill deltaga vid ett seminarium och få zoom-länk och material i förväg kan anmäla detta till marten.bjork@newman.se