Öppna föreläsningar för ”Glädje, skratt och lek”

I kursen ”Glädje, skratt och lek” är föreläsningarna öppna för allmänheten. De ges vissa måndag- eller tisdagkvällar mellan 31 augusti och 21 november i Newmaninstitutets aula. Se program.

Maximalt ryms 25 personer med hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Studenter som går kursen har företräde. Mer information om föranmälan kommer!

Svenska filosofer och corona-krisen

”Det metafysiska laboratoriet” är namnet på en pod-serie där ledande svenska filosofer intervjuas om fundamentet för vårt samhälles grundläggande antaganden och deras relation till corona-krisen.

Hit hör frågor som: Finns det en extern verklighet? Är våra moralövertygelser endast smakfrågor? Finns Gud?

Serien leds av filosofistudenterna Åke Gafvelin och Lapo Lappin.

Bland de medverkande märks namn som Ulf Jonsson, jesuitpater och professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet, Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, Marcia Cavalcante Schuback, professor i filosofi vid Södertörns Högskola och Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.

Intervjuerna finns tillgängliga som video, podcast eller transkript via https://metafysiskalaboratoriet.wordpress.com/ eller på Facebook.

Beslut rörande höstens undervisning

Former för undervisning under modul 1, höstterminen 2020:

  • Halvdistanskursernas träffar sker även fortsatt via nätet.
  • Lokala kurser ges åter på plats, men ges även i samtliga fall via nätet som alternativ form. Man kan när som helst övergå till att gå kursen via nätet.
  • I vissa enstaka fall kan lokal variant, eller vissa moment därav, övergå till att endast ges via nätet (om exempelvis kursledare eller föreläsare tillhör en riskgrupp). Information om detta ges, i förekommande fall, inom ramen för respektive kurs.
  • Examination på distans finns alltid som alternativ. Examinationsformer tas upp av kursledaren vid början av varje kurs.

Det gemensamma terminsöppnandet den 31 augusti sker via nätet, förutom den lokala varianten för A-kursen som träffas på plats.

Övriga evenemang under perioden bedöms från fall till fall; se information för respektive evenemang.

Newmaninstitutet följer i all sin verksamhet myndigheternas direktiv och rekommendationer för att minska smittspridning. Om striktare restriktioner skulle införas av myndigheterna under tiden för modul 1, höstterminen 2020, kan ett nytt beslut rörande formerna för verksamheten bli aktuellt. Det kommer i så fall att kommuniceras på samma sätt som detta beslut.

Vid frågor, kontakta studierektor Erik Åkerlund.

Uppsala den 17 juni 2020

Philip Geister, rektor

INFORMATION IN ENGLISH

Fortsatt stängt i Newmanhuset terminen ut

Med anledning av coronapandemin håller Newmaninstitutet fortsatt stängt resten av terminen, dvs. att ingen undervisning bedrivs i Newmaninstitutets lokaler. Det firas inte heller några offentliga mässor under denna tid. Däremot fortsätter undervisningen på distans som tidigare. Vissa seminarier sker också på digitalt sätt.

Det blir tyvärr inte någon gemensam terminsavslutning denna vår.

Förlängd stängning och distansundervisning

Newmaninstitutet förlänger tiden för stängning av undervisning i institutets lokaler, liksom för föredrag, seminarier och mässfirande fram till den 30 april på grund av risken för smittospridning av coronaviruset.

För studenter innebär det att alla kurser under modul 4 kommer att ha nätbaserad undervisning tills vidare. Hur uppstart och undervisningsformer ser ut kommer att skifta från kurs till kurs. Under de närmaste dagarna kommer kursledare för respektive kurs att kontakta studenter med mer information. Ett informationsbrev har också gått ut via e-mail. Vid studierelaterade frågor kontaktas i första hand kursledaren/läraren och i andra hand studierektor.