Fortsatt stängt i Newmanhuset terminen ut

Med anledning av coronapandemin håller Newmaninstitutet fortsatt stängt resten av terminen, dvs. att ingen undervisning bedrivs i Newmaninstitutets lokaler. Det firas inte heller några offentliga mässor under denna tid. Däremot fortsätter undervisningen på distans som tidigare. Vissa seminarier sker också på digitalt sätt.

Det blir tyvärr inte någon gemensam terminsavslutning denna vår.

Förlängd stängning och distansundervisning

Newmaninstitutet förlänger tiden för stängning av undervisning i institutets lokaler, liksom för föredrag, seminarier och mässfirande fram till den 30 april på grund av risken för smittospridning av coronaviruset.

För studenter innebär det att alla kurser under modul 4 kommer att ha nätbaserad undervisning tills vidare. Hur uppstart och undervisningsformer ser ut kommer att skifta från kurs till kurs. Under de närmaste dagarna kommer kursledare för respektive kurs att kontakta studenter med mer information. Ett informationsbrev har också gått ut via e-mail. Vid studierelaterade frågor kontaktas i första hand kursledaren/läraren och i andra hand studierektor.

Newmaninstitutet stänger tillfälligt

På grund av risk för spridning av coronavirus kommer alla fysiska aktiviteter på Newmaninstitutet från och med nu och till och med den 29:e mars att vara inställda. Det gäller såväl undervisning som seminarier, föredrag och mässfirande.

Alla studenter rekommenderas att studera hemifrån. Undervisning sker via nätet och lärare kommunicerar med berörda via Moodle.

För den som behöver tillgång till referensbiblioteket kommer det att vara öppet, men vi ber er att tänka på avstånd och att ta hänsyn till varandra med tanke på smittspridning. Caféet är stängt under denna period.

Det finns inga kända fall av coronasmitta på Newmaninstitutet utan detta är en försiktighetsåtgärd då vi har en publik miljö med människor från olika sammanhang i vår verksamhet.

Rekommendationer pga coronavirus, Covid-19 

Med tanke på den stora smittorisken och de allt ökande svenska fallen av Covid-19, rekommenderar Newmaninstitutet följande:

Alla lärare och studenter som har vistats i något av de av ECDC:s definierade riskzonerna för Coronaviruset ska stanna hemma i två veckor innan de återvänder till undervisning eller kurs.

För att få stopp på smittspridningen och för att bevara din och andras hälsa, tänk på följande:

  • Tvätta händerna regelbundet
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra näsa, ögon och mun
  • Undvik att hälsa med handskakning eller kramar
  • Använd engångsnäsdukar
  • Var uppmärksam på eventuella symptom (feber, hosta, andningsbesvär)

Stanna alltid hemma om du eller anhörig är sjuk!

Vid akuta frågor, kontakta:

1117 eller 113 13

Aktuellt om mässfirande på Newmaninstitutet

Onsdagen den 4 mars är morgonmässan i Newmaninstitutets kapell inställd.

Från Stockholms katolska stift kommer en rekommendation angående mässfirandet för att undvika smittspridning. Newmaninstitutet följer denna rekommendation:

  • Undvik att ta i hand i samband med fridshälsningen. Istället kan man buga lätt mot varandra.
  • Avstå från kalkkommunion.

Öppen föreläsning: När själen går i exil

Måndag 17 februari kl. 19.00 anordnar Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle en öppen föreläsning: ”När själen går i exil: modernitet, teknologi och det heliga” i Newmaninstitutets aula.

Vilka existentiella resurser står oss till buds och vilka hinder ställer sig i vägen? Vad händer när livet allt mer betraktas som en marknad och tempot skruvas upp? Och kan vi bereda en plats dit själen kan återvända?

Medverkande:
Mikael Kurkiala, docent i kulturantropologi verksam vid Svenska kyrkans forskningsavdelnng och författare.

Michelle Mope Andersson, professor i katolsk teologi och kultur vid S:t Mikaels teologiska seminarium i Peking, som forskat på bruket av konst och kultur i försoningsprocesser och tidigare arbetat med krishantering för FN, bland annat i Nordkorea .

Läs mer

Internationellt seminarium om Simone Weil, 8–9 maj 2020. OBS! Framskjutet

Den 8–9 maj 2020 organiserar Newmaninstitutet ett internationellt seminarium om Simone Weil. Seminariet vänder sig framför allt till masterstudenter och doktorander och gästas av den franske filosofen Emmanuel Gabellieri, som bl.a. skrivit sin avhandling om Weil. Gabellieri är lektor vid Université catholique de Lyon och vicerektor för CRESCO (centrum för forskning i socialt entreprenörskap). Huvudtema är ”Simone Weil och tänkandet i öst”, men enskilda forskare är välkomna att presentera egna ingångar till Weil. Seminariet hålls på franska och engelska.

Anmälan med titel på ämne skickas till: christine.zyka@newman.se, senast den 29 februari.

English

On the 8th–9th May 2020 the Newman Institute will hold an international seminar on Simone Weil. The seminar is primarily aimed at Masters’ students and doctoral students. The French philosopher Emmanuel Gabellieri, who wrote his thesis on Weil, will address the seminar. He is a senior lecturer at Université catholique de Lyons, and Vice-president of CRESCO (Centre for Research in Social Entrepreneurship). A dominant theme during the two days will be ”Simone Weil and Eastern Thought”, but individual researchers are welcome to present their own entry points to Weil. The seminar will be held in both French and English. Apply by sending the title of your topic to: christine.zyka@newman.se no later than 29th February.

Français

Les 8 et 9 mai 2020, l’institut Newman organisera un séminaire international sur Simone Weil. Le séminaire s’adresse principalement aux doctorants et aux étudiants en Master avec comme invité d’honneur Emmanuel Gabellieri, philosophe français (qui écrivit sa thèse sur Weil), professeur de l’Université catholique de Lyon et vice-recteur du CRESCO (centre de recherche en entrepreneuriat social). La thématique dominante au cours des deux journées sera ”Simone Weil et les pensées orientales”, mais chaque chercheur reste libre de présenter sa propre recherche sur Weil. Les langues choisies pour le séminaire sont : le français et l’anglais. Inscrivez-vous en envoyant votre titre de sujet à christine.zyka@newman.se, au plus tard le 29 février.


Samtalsseminarium om Bibelvetenskap och Teologi

Fredagen den 7e februari kl 17-19

Newmaninstitutet uppmärksammar den nyss bortgångne Lars Hartmanns liv och gärning genom ett samtalsseminarium som äger rum den 7 februari i Newmaninstitutets Aula.

Temat är ”Bibelvetenskap och Teologi” och följande kommer att presentera sina personliga reflektioner över temat: James Kellhofer, Jonas Holmstrand, Tord Fornberg, Mattias Nygaard och Daniel Gustafsson. Presentationerna efterföljs av en öppen diskussion.

Alla intresserade välkomnas att deltaga!