Hur skriver vi om Bysans idag?

INBJUDAN till den 17:e föreläsningen till Lennart Rydéns minne vid Newmaninstitutet, Uppsala, fredag 9 oktober kl. 18.00. Christine Amadou, professor i idéhistoria vid Oslo universitet, föreläser om ämnet ”Hvordan skrive om Bysants i 2020?”. Föredraget hålls på norska.

Föredraget ges via Zoom:

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64254410417 Meeting ID: 642 5441 0417

För frågor kontakta Helena Bodin.

Presentation

När Christine Amadou fick uppdraget att skriva en introduktionsbok om Bysans började hon reflektera runt frågor som hon vill lyfta fram i denna föreläsning. Hur leverera en generell berättelse om Bysans när forskningen blivit allt mer specialiserad och uppdelad i underdiscipliner? Vilka frågor är aktuella idag och hur påverkar det vår förståelse av Bysans? Vilket är arvet från äldre tiders reception?

Amadou tar också upp de senaste 50 årens banbrytande forskning inom bysantinologin, där Lennart Rydén har en central plats. Föreläsningen ges på norska.

Christine Amadou är professor i idéhistoria och för närvarande prefekt för Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vid Oslo universitet. Hennes forskning har inriktats mot senantik och bysantinsk idéhistoria, hagiografi och reception. Hon är även översättare.

Om Lennart Rydén

Lennart Rydén (1931–2002) var Sveriges förste professor i bysantinologi vid Uppsala universitet (1980–1996).

Mötesplats-föreläsning om skratt och lek

Tema: Skratt och lek som motkultur: ryska perspektiv
Måndag 28 september 19.00 via Zoom (länk: https://us02web.zoom.us/j/81198279249).
Föreläsare: Helena Bodin, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet samt ansvarig för teologiska kulturstudier vid Newmaninstitutet.

Skratt har i många samhällen fungerat både som en ventil för att stå ut med och som en form av motstånd mot den rådande ordningen. I denna föreläsning bearbetas hur skratt och lek fungerat på detta sätt i rysk kultur, som bland annat innehåller traditionen med ”heliga dårar”. Två ryska tänkare, Michail Bachtin (1895–1975) och Jurij Lotman (1922–1993), gav oss under förra århundradet nya perspektiv på skratt och lek som motkultur.

Den här föreläsningen tar i deras efterföljd upp skrattet som frigörelse och leken som frizon, medeltidens folkliga skrattkultur och dårarnas fest, den groteska kroppen som är ständigt rörlig och föränderlig. Det handlar om ett ”på låtsas” som såväl heliga dårar som barn ägnar sig åt, om en motkultur som använder sig av konstnärliga former på institutionella arenor.

Läs mer om Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle och höstens program.

Terminsöppning på Newmaninstitutet!

Foto Stewen Quigley www.qimage.se stewen@qimage.se

Måndag 31 augusti hälsas nya lokala programstudenter samt lokala A-kursstudenter välkomna i Newmaninstitutets aula, Slottsgränd 6, Uppsala. Övriga inbjudna är välkomna att följa öppningen via Zoom (inbjudan skickas via mail).

Program

15.00–15.15 Välkomsthälsning av rektor Philip Geister

15.15–16.00 Föreläsning av MD Jenny Lindberg, överläkare och doktorand i medicinsk etik: ”Att söka och eftersträva det goda – om den praktiska urskiljningens konst”

16.00–16.30 Fikapaus i aulan

16.30–16.50 Om Moodle: lektor Mathias Nygaard

16.50–17.10 Om Newmaninstitutets olika program: studierektor Erik Åkerlund

17.10–17.30 Om studentkår, bibliotek och Erasmus: student Karin Edebol Eeg-Olofsson, administratör Ann-Ida Fehn, internationell sekreterare Lidia Fioravanti

Finns det äkta glädje?

Öppen föreläsning måndag 31 augusti kl. 19: Fredrik Heiding, jesuitpater och lärare i teologi på Newmaninstitutet och Pia Johansson, skådespelare, rör sig runt frågan ”Finns det äkta glädje?” i denna föreläsning som ingår i serien ”Glädje, skratt och lek”.

”Glädje, skratt och lek” är en av höstens kurser på Newmaninstitutet. Föreläsningarna är öppna för allmänheten men studenter som går kursen har företräde. För övriga personer gäller först på plats. Med hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer är antalet begränsat till 25 personer per tillfälle. Dörrarna stängs när maxantal uppnåtts.

Öppna föreläsningar för ”Glädje, skratt och lek”

I kursen ”Glädje, skratt och lek” är föreläsningarna öppna för allmänheten. De ges vissa måndag- eller tisdagkvällar mellan 31 augusti och 21 november i Newmaninstitutets aula. Se program.

Maximalt ryms 25 personer i salen med hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Studenter som går kursen har företräde. För övriga personer gäller först på plats.

Svenska filosofer och corona-krisen

”Det metafysiska laboratoriet” är namnet på en pod-serie där ledande svenska filosofer intervjuas om fundamentet för vårt samhälles grundläggande antaganden och deras relation till corona-krisen.

Hit hör frågor som: Finns det en extern verklighet? Är våra moralövertygelser endast smakfrågor? Finns Gud?

Serien leds av filosofistudenterna Åke Gafvelin och Lapo Lappin.

Bland de medverkande märks namn som Ulf Jonsson, jesuitpater och professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet, Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, Marcia Cavalcante Schuback, professor i filosofi vid Södertörns Högskola och Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.

Intervjuerna finns tillgängliga som video, podcast eller transkript via https://metafysiskalaboratoriet.wordpress.com/ eller på Facebook.

Beslut rörande höstens undervisning

Former för undervisning under modul 1, höstterminen 2020:

  • Halvdistanskursernas träffar sker även fortsatt via nätet.
  • Lokala kurser ges åter på plats, men ges även i samtliga fall via nätet som alternativ form. Man kan när som helst övergå till att gå kursen via nätet.
  • I vissa enstaka fall kan lokal variant, eller vissa moment därav, övergå till att endast ges via nätet (om exempelvis kursledare eller föreläsare tillhör en riskgrupp). Information om detta ges, i förekommande fall, inom ramen för respektive kurs.
  • Examination på distans finns alltid som alternativ. Examinationsformer tas upp av kursledaren vid början av varje kurs.

Det gemensamma terminsöppnandet den 31 augusti sker via nätet, förutom den lokala varianten för A-kursen som träffas på plats.

Övriga evenemang under perioden bedöms från fall till fall; se information för respektive evenemang.

Newmaninstitutet följer i all sin verksamhet myndigheternas direktiv och rekommendationer för att minska smittspridning. Om striktare restriktioner skulle införas av myndigheterna under tiden för modul 1, höstterminen 2020, kan ett nytt beslut rörande formerna för verksamheten bli aktuellt. Det kommer i så fall att kommuniceras på samma sätt som detta beslut.

Vid frågor, kontakta studierektor Erik Åkerlund.

Uppsala den 17 juni 2020

Philip Geister, rektor

INFORMATION IN ENGLISH