Vad skiljer människan från maskinen?

Måndag 25 mars 19.00 på Humanistiska teatern

Per Johansson, fil doktor i humanekologi, föreläsare, författare och poddare (driver bland annat podden "Människan och maskinen" med Eric Schüldt) föreläser.  Kim Solin, doktor i datavetenskap och teoretisk filosofi, lärare på Newmaninstitutet, responderar.

Läs mer om föreläsningen här

Cider och chips serveras efter föreläsningen - alla är varmt välkomna!

Resa till Rom

Den 6–10 mars gjorde medarbetarna på Newmaninstitutet en gemensam resa till Rom. Det var fyra fartfyllda dagar där vi bland annat besökte jesuituniversitetet Gregoriana, biskop Anders kardinalskyrka Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, Svenska institutet och Vatikanens trädgårdar.

Resan till Rom var även ett tillfälle för oss att ägna tid åt interna överläggningar, som en del av det pågående kvalitetssäkringsarbetet. I grupp togs frågeställningar förknippade med Newmaninstitutets mål och vision upp och resultatet av våra gemensamma funderingar kommer senare att bidra till att formulera Newmaninstitutets uppdaterade strategiska plan. 

Gruppfoto i Vatikanens trädgårdar
2019-03-07


Patristikseminariet

Patristikseminariet vid Newmaninstitutet, som drivs i samverkan med Uppsala universitet, samlar forskare och studenter på högre nivå inom olika discipliner som är intresserade av frågor kring kristendomen i antiken och senantiken och angränsande ämnen. Även frågor om receptionen av patristisk litteratur och tanke under medeltid och nutid ingår i vårt syfte.

Seminariet sammanträder i Newmaninstitutet, Slottsgränd 6, Uppsala.

Schema vt 2019

Hopkinssalen, kl. 16.15‒18.00

23 jan. Carl-Johan Berglund, ’Slutkapitel’ INSTÄLLT pga sjukdom
6 feb. Carl-Johan Berglund, ’Slutkapitel’
13 feb. Irina Brandén, Projektansökan Mount Athos
27 feb. Barbara Crostini, Hesychius of Jerusalem’s scholia on the Prayer of Manasses
13 mars Carl-Johan Berglund, On conversion in the second century

Ateljén, kl. 16.15‒18.00

27 mars Tord Fornberg, Council of Ephesus Project
24 april
8 maj James Kelhoffer, ‘The Second Letter of Clement: Some Isagogical Questions’
22 maj Pia Carolla (Genoa) “Hold the Christian as a Brother “. A Byzantine emperor’s speech to the Caliph (804/805) in a Patristic Frame + end of year BBQ

Intresserad? Kontakta Barbara Crostini på crostini.barbara@gmail.com

Välkomna till Newmaninstitutets terminstart!

Varmt välkomna till terminstarten på måndag den 28 augusti 2017. Programmet börjar kl. 14 i Newmaninstitutets Aula, Slottsgränd 6 i Uppsala. Årets föreläsare är jesuitpater Fredrik Heiding som kommer att tala om: "Should Theology be done on Your Knees?"

Se hela programmet här.

Föreläsning om den objektiva kunskapens natur och gränser

MÄTBARHETENS GRÄNSER:
OM DEN OBJEKTIVA KUNSKAPENS NATUR OCH GRÄNSER
En tänkare som tidigt intresserade sig för kunskapens natur och förutsättningar var 1400-talskardinalen Nicolaus av Cusa, eller "Cusanus". Kunskapens gränser diskuteras av Cusanus på ett sätt som förebådar Immanuel Kant, men samtidigt finns hos Cusanus en levande relation till det som överskrider förnuftets gränser.
Det moderna tänkandet förknippas ofta med frågan om kunskapens natur och gräns. Det finns en kontrast mellan de som betonar att verkligheten överskrider det vi kan omfatta och de som menar att det är meningslöst att tala om något bortom.

Denna kväll kommer Jonna Bornemark, docent i filosofi vid Södertörns högskola som just nu skriver en bok om Cusanus, att tala om dennes förnufts- sannings- och kunskapsbegrepp och vad detta kan säga oss idag om frågan om den objektiva kunskapens natur och gränser.
Kvällen är ett samarrangemang mellan Teologiska fakulteten vid Uppsala Universitet, projektet Cusanus, Folkuniversitetet och Newmaninstitutet.

Måndag 24 april kl. 19.00
Newmaninstitutets aula

För mer information, se Facebooksidan

Alla varmt välkomna!

Helena Bodin utsetts till professor vid Stockholms universitet

Med glädje och stolthet gratulerar Newmaninstitutet Helena Bodin, som har utsetts till professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, där hon arbetar halvtid. Vid Newmaninstitutet ansvarar hon som högskolelektor för området teologiska kulturstudier och ingår i redaktionen för Signum. Läs mer om hennes forskning och publikationer här.