Föredrag och forskning

På Newmaninstitutet finns såväl forskningsseminarier som öppna föreläsningar som vänder sig till forskare och studenter samt till allmänheten: Patristikseminariet, Högre seminariet, Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle och övriga föredrag.

Vilka seminarier, föreläsningar och föredrag som sker lokalt under hösten 2020 kan variera och kommer att anges separat.