Föredrag om Jesu död och motivet om en "ärofull död"

Alla hälsas välkomna till ett föredrag den 12 december kl. 19 i Newmaninstitutets aula. Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle har bjudit in Victoria Vasquez, som kommer att tala under rubriken "En skamlig, ärofull död? Om Jesu död och motivet om en 'ärofull död'". Vasquez är doktorand i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet. Läs mer.