Gemensamt seminarium mellan de högre seminarierna för teologi och filosofi och senantik och bysantinsk kultur

Newmaninstitutets högre seminarium för teologi och filosofi och det högre seminariet för senantik och bysantinsk kultur har gemensam träff torsdagen den 11 maj kl. 15–17 på zoom. Under seminariet kommer Isidoros Katsos artikel An Apology for the Apology: Gregory’s Philosophy of Light and Why It Matters att diskuteras. Denna artikel är en fortsättning på arbetet med ljusets metafysik, som Katsos nyligen presenterade i publikationen The Metaphysics of Light in the Hexaemeral Literature: From Philo of Alexandria to Gregory of Nyssa (Oxford University Press, 2023).

Isidoros Katsos är ortodox präst och verksam i Aten. Han är dessutom British Academy Postdoctoral Fellow vid den teologiska fakulteten på universitetet i Oxford.

Seminarieansvarig är Mårten Björk. Den som vill delta vid ett seminarium och få zoom-länk och material i förväg kan anmäla detta till marten.bjork@newman.se