Gösta Hallonsten

Presentation

Jag har disputerat vid Lunds Universitet, där jag också var universitetslektor och 2001–2014 professor i systematisk teologi. Åren 2002–05 var jag tjänstledig och innehade The Carl J Peter Chair of Systematic Theology and Ecumenism vid The Catholic University of America in Washington, DC. 

Åren 1992–2002 var jag medlem i Katolska Kyrkans Internationella Teologkommission i Rom.

Jag är medlem av redaktionskommittén för Signum och har varit redaktör för Svensk Teologisk Kvartalskrift.

Undervisning och andra områden

Sedan 2012 undervisar jag på deltid i systematisk teologi vid Newmaninstitutet. Jag leder också, tillsammans med professor Ulf Jonsson, ett högre seminarium i filosofi och teologi.

Forskning

Min forskning är inriktad på teologihistoriska frågor, ekumeniska samtal mellan lutheraner och katoliker, samt östlig (ortodox) teologi. Jag har skrivit om Tertullianus (d. ca 200 e. Kr), om utvecklingen av de teologiska begreppen meritum (förtjänst) och satisfactio (gottgörelse) som spelade en viktig roll i Luthers kritik av den medeltida teologin, samt om frälsning, rättfärdiggörelse och gudomliggörelse. Jag har gett ut handboken Lex orandi-lex credendi. En kommentar till trosbekännelsen. (Artos 2011), samt publicerat artiklar om Joseph Ratzingers/Påven Benedikt XVI:s teologi. I boken Orden och erfarenheten. Teologiska reflexioner (Arcus 2012) diskuterar jag aktuella (systematisk-)teologiska frågor.

För närvarande arbetar jag med frågor kring den luthersk-katolska dialogen och reformationsminnet. Dessutom är jag redaktör för kommande volymer 6–7 av Svenskt patristiskt bibliotek (Artos), som skall omfatta kyrkofäderstexter om Treenigheten, Jesus Kristus, Skapelse och Frälsning. Ett långtidsprojekt är monografin ”Rewards in heaven? The Concept of meritum In Historical and Ecumenical Theology”.  

Kontakt

gosta.hallonsten@newman.se

Publikationer i urval

Böcker

Lex orandi, lex credendi. En kommentar till trosbekännelsen. Skellefteå: Artos 2011.
Orden och erfarenheten. Teologiska reflexioner om hur Gud ger sig tillkänna. Lund: Arcus 2012
. …att i allt bekänna Kristus. Den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelseläran. Tillkomst, texter, kommentarer. Gösta Hallonsten & Per Erik Persson (red). Stockholm 2000.
Kristendomen och religionerna. Internationella Teologkommissionen. Christianismus et religiones. (Katolsk dokumentation 25). I översättning av Magnus Lundberg, utgiven och med introduktion av Gösta Hallonsten. Uppsala 1998.
Östkyrkor i Sverige. En översikt. Skellefteå: Artos 1992. Satisfactio bei Tertullian. Überprüfung einer Forschungs­tradition. Lund 1984.
Meritum bei Tertullian. Überprüfung einer Forschungs­tradition II. Lund 1985.

Bokkapitel

”The new Catholic feminism. Tradition and renewal in Catholic gender theology”. Christian masculinity. Men and religion in northern Europe in the 19th and 20th Century. Ed. Yvonne Maria Werner. Leuven: Leuven University Press 2011, 275-92.
”Joseph Ratzingers/Benedikt XVI:s ”Jesus von Nazaret”: spirituelle Auslegung und kritische Anfragen”. Beyond Biblical Theologies. Hrsg. v. Heinrich Assel, Stefan Beyerle u. Christfried Böttrich. Tübingen: Mohr Siebeck 2012, 139-153.
“Benedict XVI/Joseph Ratzinger”. Key Theological Thinkers. From Modernism to Postmodernism. Edited by Staale Johannes Kristiansen & Svein Rise. Farrmham, Surrey: Ashgate 2013. Chapter 24.
“Religion är ingen privatsak. Om tradition och erfarenhet.” Har Gud återuppstått? Red. Roland Poirier Martinsson. Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål 2014, 57-63.

Tidskriftsartiklar

“Reformationen – är det något att fira?” Signum 7/2016, 18-23.
“Övernaturligt”. Signum 3/2014, 21-23.
“Theology and Economy. The Intersection of Patristics and Modernity in Trinitarian Theology.” Patristica Nordica Annuaria 29. Lund 2014, 91-107.
”Ex oriente lux? Recent developments in Eastern Orthodox Theology”. Svensk Teologisk Kvartalskrift. Årg. 89 (2013), 31-42.
“Gud – vem är det?” Signum 4/2013, 6-10.
“Aggiornamento och ressourcement – Andra Vatikankonciliet i backspegeln”. Signum 5/2013, 3-8.
“Vad står Svenska kyrkan för? – Ett trossamfund söker sin identitet”. Signum 7/2012, 35-40.
“En okänd Ratzinger? – Om Bonaventurastudierna, Uppenbarelsen och Andra vatikankonciliet”. SEGL. Katolsk årsskrift for religion og samfunn. Oslo: St. Olavs forlag 2012, 83-93.
“Johannes Paulus II som filosof”, Signum 3/2011, 25-31.
“John Paul II, Pope”, Religion Past & Present. Encyclopedia of Theology and Religion, Ed. By H D Betz. Volume VII. Leiden&Boston: Brill, 2010, 19-20.
”Kristen och postkristen teologi – en lägesrapport” Signum 2008, 8-14.
”Theosis in Recent Research: A Renewal of Interest and a Need for Clarity”. I: Christensen, Michael J and Wittung, Jeffery A (eds), Partakers of the Divine Nature. The History and Development of Deification in the Christian Traditions. Farleigh Dickinson University Press: Cranbury, N.J. 2007, 281-293.
”Athen och Jerusalem – motsättningen mellan ‘grekiskt’ och ‘hebreiskt’ i teologihistorien.” Summary: Athens and Jerusalem. The ’Greek’-’Hebrew’ dichotomy in the history of theology. Bilden av Athen genom tiderna. Rapport från Platonsällskapets sextonde symposium (Lund 8-10 Juni 2001). Redigerad av Jerker Blomqvist. Lund 2003, 103-121.
“Justification and Theosis (deification). The Joint Declaration on Justification and the Dialogue between East and West. Mysterium Redemptionis. Actas do Congresso de Fatima Do sacrificio de Cristo a dimensao sacrificial da existencia crista. (9-12 de Maio de 2001.) Santuario de Fatima 2002. (Portuguese version pp. 625-40), 248-65.
”Anden och traditionerna — till frågan om strykningen av filioque i trosbekännelsen”, Tro&Liv 1997, 11-27.
”Kosmisk eller individuell frälsning? — Ett försök att belysa uppkomsten av nådeläran.” Svensk Teologisk Kvartalskrift 63 (1987), 162-73.