Högre seminarium för senantik och bysantinsk kultur

Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria har sin nästa träff onsdag den 23 november kl. 16, både digitalt och på plats i Hopkinssalen. Läs mer

Julia Doroszewska från universitetet i Warszawa presenterar sin forskning under titeln "Saintly epiphanies and theatrical modes". Den som har frågor kan kontakta seminarieledaren Barbara Crostini.