Högre seminarium om Dionysios Areopagiten

Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria är igång och på onsdag den 26 januari kl. 16:00 lägger Tord Fornberg fram texten "Dionysios the Areopagite and the Bible". OBS, ändrat tema.

Läs mer om seminariet och om hur deltagandet går till.