Hur skriver vi om Bysans idag?

INBJUDAN till den 17:e föreläsningen till Lennart Rydéns minne vid Newmaninstitutet, Uppsala, fredag 9 oktober kl. 18.00. Christine Amadou, professor i idéhistoria vid Oslo universitet, föreläser om ämnet "Hvordan skrive om Bysants i 2020?". Föredraget hålls på norska.

Föredraget ges via Zoom:

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64254410417 Meeting ID: 642 5441 0417

För frågor kontakta Helena Bodin.

Presentation

När Christine Amadou fick uppdraget att skriva en introduktionsbok om Bysans började hon reflektera runt frågor som hon vill lyfta fram i denna föreläsning. Hur leverera en generell berättelse om Bysans när forskningen blivit allt mer specialiserad och uppdelad i underdiscipliner? Vilka frågor är aktuella idag och hur påverkar det vår förståelse av Bysans? Vilket är arvet från äldre tiders reception?

Amadou tar också upp de senaste 50 årens banbrytande forskning inom bysantinologin, där Lennart Rydén har en central plats. Föreläsningen ges på norska.

Christine Amadou är professor i idéhistoria och för närvarande prefekt för Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vid Oslo universitet. Hennes forskning har inriktats mot senantik och bysantinsk idéhistoria, hagiografi och reception. Hon är även översättare.

Om Lennart Rydén

Lennart Rydén (1931–2002) var Sveriges förste professor i bysantinologi vid Uppsala universitet (1980–1996).