Lek för Guds skull – en filosofisk bok om lek

Mycket påpassligt i vinter och isolering kommer en påminnelse om människans behov av lekfullhet mitt i allvaret.

Fredrik Heidings nya bok Lek för Guds skull, utgiven på Artos förlag, handlar om barns och vuxnas uppskattning av lek och vi får följa samtal med fyraårige Melchior, skådespelaren Pia Johansson och tre benediktinsystrar.

Boken ger också en teoretisk framställning om kreativitet och lekfullhet ur filosofisk, kulturell och teologisk synvinkel. Är skämtsamhet en moralisk dygd? Vilka laster och synder kan lekfulla människor falla för? Kan gudstjänstlivet betraktas som en lek? Varför är heliga dårar kontroversiella? Är Gud lekfull? Hade Jesus humor? Det är frågor som behandlas i de olika kapitlen.

I Lek för Guds skull presenterar Fredrik Heiding en lekens teori och praktik, en vision om att det är möjligt att vara lekfull i livets alla situationer, till och med när lidandet och döden drabbar oss. Leken på djupaste allvar.