Magnus Nyman

Presentation

Jag är i grunden teol. kand. från Uppsala, kompletterad vid Heythrop College, London, likaså har jag en fil. kand. (1983) och en fil. dr examen i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala Universitet (1988). År 1994 fick jag docentkompetens och 2001 blev jag befordrad till professor.

Vid sidan av min akademiska gärning är jag ansvarig präst för Sankt Ilians katolska kyrka i Enköping.

Undervisning och uppdrag

Sedan 2013 är jag professor i idé- och lärdomshistoria vid Newmaninstitutet och undervisar främst i kyrkohistoria på masternivå.

Forskningsområden

Mina forskningsområden rör två brytningsperioder: reformationerna under 1500-talet och upplysningen under 1700-talet.  Doktorsavhandlingen Press mot friheten: opinionsbildning i de svenska tidningarna och åsiktsbrytningar om minoriteter 1772-1786 (1988) granskar hur toleransfrågor drevs av pressen och i synnerhet hur judar och katoliker presenterades.  I Upplysningens spegel (1994) undersöks hur stort inflytande franska uppfattningar och i synnerhet upplysningsrörelsens åsikter hade i en enstaka tidning och hur dessa presenterades för den läsande allmänheten i Göteborg. I ett antal uppsatser har andra 1700-tals teman belysts, så t.ex. i boken Den skapande staden: Idéhistoriska miljöer, red. Erland Sellberg (2003).

I boken Förlorarnas historia (3 upp 2017) skildras reformationerna i Sverige och i synnerhet den katolska sidan (förlorarna). Temat har varierats och fördjupats i ett antal bokkapitel, uppsatser och editioner, så t.ex. i Only human: Studies in the History of Conceptions of Man, Acta Universitatis Stockholmiensis 61 (2000), Signums svenska kulturhistoria. Renässansen (2005), i Magnus Haraldsson och hans samtid, red. J. Hagberg (2009) liksom förordet i nyutgåvan av Enchiridion (Skara Stiftshistoriska Sällskap, 2012).

Sommaren 2013 utkom den populärvetenskapliga boken om Biskop Brask där jag tecknat en översikt över den antikatolska propagandan under tiden efter reformationen och fram till våra dagar. Våren 2019 utkom Förlorarnas historia också på ungerska.

Kontakt

magnus.nyman@newman.se
tel. 0737 07 26 00
Mottagning efter överenskommelse

Publikationer i urval

Press mot friheten: opinionsbildning i de svenska tidningarna och åsiktsbrytningar om minoriteter 1772-1786 (1988) 

Upplysningens spegel (1994) 

Förlorarnas historia (2 upplagan 2002) 

Magnus Haraldsson och hans samtid, red. J. Hagberg (2009) 

Den heliga pilgrimsfärden, introduktion. red. J. Hagberg (2014)

Inledningen till Sigismund Ernhoffers Enchiridion (första upplagan 1591), Skara Stiftshistoriska Sällskap 2012

Doften av rykande vekar: Reformationen ur folkets perspektiv, Artos 2016

Geschichte der Verlierer: Katholisches Leben in Schweden und Finnland von König Gustav Vasa bis Königin Christina, Eos 2016