Malena Alpsten

Presentation

Jag arbetar som vikarierande studieadministratör på Newmaninstitutet och har tidigare arbetat på Uppsala universitet med liknande arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifter

I nära samarbete med studierektor ansvarar jag för administration runt kurser och program, vilket bland annat innebär antagningsförfarande, registrering av studenter, lokalbokning, resultatrapportering och utfärdande av examensbevis.

I mina arbetsuppgifter ingår också att rapportera studentrelaterad statistik till externa parter (såsom SCB), administrera lärosätets gemensamma e-post och finnas tillgänglig för både studenter och lärare i studieadministrativa frågor.

Du når mig via mejl, telefon eller genom att boka en tid för ett besök.

Kontakt

adm@newman.se
malena.alpsten@newman.se
070-312 62 50

Mottagning efter överenskommelse måndag–torsdag.