Marika Andræ

Presentation

Jag är filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Utöver forskning och undervisning har jag arbetat med att handleda studenter och lärare i akademiskt skrivande. Idag arbetar jag med att undervisa i svenska för nybörjare samt som språkgranskare av kurslitteratur.

Till mina arbetsområden hör också kommunikation, framför allt webbredigering. På Newmaninstitutet är jag webbredaktör för newman.se.

Uppdrag

På Newmaninstitutet är jag webbredaktör för newman.se. Det innebär allt från att hålla webbplatsen aktuell, informativ och läsarvänlig till att redigera och administrera det som syns på olika slags skärmar, såväl som uppdatera de bakomliggande strukturerna.

Kontakt

webbredaktor@newman.se