Mårten Björk

Presentation

Jag disputerade 2018 i Göteborg i tros- och livsåskådningsvetenskap med en avhandling om judiska och kristna teologier om evigt liv.

För närvarande är jag Associate Fellow vid Campion Hall, Oxford University, och forskare vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.

Jag har undervisat på Newmaninstitutet sedan 2019 och kommer nästa år, 2023, att vara lektor på heltid på Newmaninstitutet. Från och med hösten 2022 leder jag "Högre seminarium för teologi och filosofi".

Undervisning och andra uppdrag

Jag undervisar på kurser i systematisk teologi. Därutöver är jag seminarieansvarig för Newmaninstitutets högre seminarium för teologi och filosofi.

Kontakt

marten.bjork@newman.se