Masterutbildning

Newmaninstitutets masterprogram i teologi

Med start hösten 2021 erbjuder Newmaninstitutet ett masterprogram i teologi med inriktning mot systematisk teologi (120 hp). Därefter sker antagning vartannat år.

Masterprogrammet bidrar framför allt till förmågan att utforma och genomföra ett riktat forskningsprojekt utifrån studentens intresseområde. Utbildningen ger också genom avancerade kurser en breddning och fördjupning av kompetensen i systematisk teologi inom en bred katolsk tradition.

Upplägg

Programmet omfattar två år. Kurserna ges på halvdistans med två obligatoriska träffar i Uppsala för varje enskild kurs.   

Termin 1      

Period 1
Metodkurs i teologi (MET1) + En valbar kurs

Period 2
Exegetik, fördjupning: Verkningshistoria (EXEG-F) + En valbar kurs

Termin 2  

Period 3
Systematisk teologi, fördjupning: Dogmatik (SYSTEOL-F) + En valbar kurs

Period 4
Kyrkohistoria, fördjupning (KHIST-F) + En valbar kurs

Termin 3

Period 1
Teoribildning och metodlära i praktiken (MET2) + Ett aktuellt problemområde i systematisk teologi I (AKT1)

Period 2
Systematisk teologi, avancerad fördjupning: Teologi, kropp och politik (KROPP) + Ett aktuellt problemområde i systematisk teologi II (AKT2)

Termin 4

Period 3
Masteruppsats i systematisk teologi (MASTER30)

Period 4
Masteruppsats i systematisk teologi (MASTER30)

Masteruppsatsen

Uppsatsen utgör programmets viktigaste del och studenten förbereds genom två metodkurser och två riktade läskurser (kallade ”Ett aktuellt problemområde i systematisk teologi” I och II). Uppsatshandledare hämtas från Newmaninstitutets lärarkår eller vid behov externa samarbetspartners.

Helfart eller halvfart

Masterprogrammet är upplagt för två års heltidsstudier. Det kan även genomföras på halvfart under fyra år, för den som vill kombinera sin utbildning med t.ex. förvärvsarbete. Studenten läser då först de obligatoriska kurserna i tre terminer, och tar sedan valbara kurser innan uppsatsen skrivs.

Antagning

För att antas till masterprogrammet krävs avklarad kandidatexamen i teologi eller religionsvetenskap på 180 hp, med minst 90 hp i teologi eller religionsvetenskap. Av dessa ska minst 15 hp utgöras av ett examensarbete inom teologi eller ett annat ämne som är relevant för systematisk teologi, t.ex. religionsfilosofi.

Utöver detta krävs studieintyg eller examina som visar kompetens i de språk som uppsatsens tematik förutsätter, t.ex. latin, tyska, franska och klassisk grekiska. Eventuellt kan valbara kurser inom masterprogrammet inriktas på språkstudier, t.ex. genom kursen i latin vid Newmaninstitutet.

Programmet söks genom antagning.se.

Frågor

Välkommen att kontakta kursadministratören eller programansvarige Mathias Nygaard.

Läs mer

Newmaninstitutet förvärvar rätten att ge masterexamina i teologi