Mathias Nygaard

Presentation

Jag började arbeta vid Newmaninstitutet 2015 och är sedan 2018 i fast tjänst. Jag är utbildad i religionshistoria, arkeologi och filologi som jag har studerat i Uppsala (BA), Aberdeen (MTh och PhD), Jerusalem (MA), Tübingen (Gastwissenschaftler) och Kobe (Post Doc).

Mitt huvudintresse är idé- och kulturhistoriska undersökningar av människobilder, främst i religiösa kontexter. Jag har tidigare arbetat på universitet och högskolor i Japan och Norge, där jag undervisat i ämnen inom religions- och kulturvetenskap, filosofi och exegetik. Jag arbetar just nu på olika projekt som förenar dessa ämnen.

Undervisning och andra uppgifter

På undervisningsområdet ansvarar jag för de exegetiska ämnena och undervisar även i filosofi.

Jag är ansvarig för masterutbildningen och för de övergripande forskningsfrågorna på Newmaninstitutet.

Jag är också kontaktperson för frågor som rör Moodle.

Forskningsområden

  • Senantikens religion och filosofi
  • Nitton- och tjugohundratalets kontinentala filosofi
  • Bibelns verkningshistoria
  • Religiös erfarenhet och mystik
  • Det sekulära som livssyn
  • Tradition och förändring
  • Folklig religion

Kontakt

mathias.nygaard@newman.se

Publikationer i urval

“The Uses of History in Norwegian Asatru: ‘A Religion with Homework’” (Journal of Contemporary Religion, accepted June 12, 2020).

“Frigjørende samfunnsvitenskap”. i Vitenskapsteori for Sosial- og Helsefag. Red. Dag Jenssen, Monica Kjørstad; Sissel Seim; Per Arne Tufte. Oslo: Gyldendahl, 2020.

“Selfies as Secular Religion: Transcending the Self”. Journal of Religion and Society 21, 2019.

“Tomte-Stories in Swedish Hälsingland: Place and Vernacular Religion”. Folklore 103/2, 2019.

“Swedish Fermented Herring as a marker of rural identity: The Alfta Surströmmingsskiva”. Food, Culture, & Society 22/4, 2019.

“Bakhtinian Carnivalesque and Paul’s Foolish and Scandalous Gospel”. Biblical Interpretation 26/3, 2018.

“Romans 8 – Interchange Leading to Deification”. Horizons in Biblical Theology 39/2, 2017.

“Death as an ethical metaphor in Seneca and Paul’s Letter to the Romans.” In Paul and the Greco-Roman Philosophical Tradition. Library of New Testament Studies. London: Bloomsbury Academic, 2017.

Prayer in the Gospels: A Theological Exegesis of the Ideal Pray-er. BINT114. Leiden: Brill 2012.