Mathias Nygaard

Presentation

Jag började arbeta vid Newmaninstitutet 2015 och är sedan 2018 i fast tjänst. Jag är utbildad i exegetik, arkeologi och filologi som jag har studerat i Uppsala (BA), Aberdeen (MTh och PhD) och Tübingen (Gastwissenschaftler).

Mina intressen sträcker sig över flera ämnesområden och jag har tidigare arbetat på universitet och högskolor i Japan och Norge, där jag undervisat i filosofi, religionsvetenskap och exegetik. Jag arbetar just nu på olika sätt inom alla dessa ämnen.

Undervisning och andra uppgifter

Jag ansvarar för de exegetiska ämnena på Newmaninstitutet och undervisar även i religionsvetenskap och filosofi. Jag ansvarar också för masterutbildningen.

Forskningsområden

  • Senantikens religion och filosofi
  • Abrahamitiska religioner
  • Filosofi som livsväg och vishetstraditioner
  • Religiös erfarenhet och mystik
  • Det sekulära som livssyn
  • Tradition och förändring

Kontakt

mathias.nygaard@newman.se

Publikationer i urval

“Bakhtinian Carnivalesque and Paul´s Foolish and Scandalous Gospel”. Biblical Interpretation26/3. Leiden: Brill, 2018.

“Interchange and Deification in Romans 8”. Horizons in Biblical Theology39/2. Leiden: Brill, 2017.

“Death as an ethical metaphor in Seneca and Paul’s Letter to the Romans.” In Paul and the Greco-Roman Philosophical Tradition. Library of New Testament Studies. London: Bloomsbury Academic, 2017.

Prayer in the Gospels: A Theological Exegesis of the Ideal Pray-erBINT114. Leiden: Brill 2012.

“Life for all men: Universalism in Romans 5 and 11”.Festskrift for Egil Grandhagen. Trondheim: Akademika, 2012.