Protokoll och handlingar

Handlingar

Disciplinstadga
Kvalitetssäkringssystem
Newmaninstitutets arbete med hållbar utveckling
Newmaninstitutets likabehandlingsplan
Newmaninstitutets uppdaterade strategiska mål
Riktlinjer för antagning av docent
Skyddsombudspolicy
Strategisk plan
Val av skyddsombud
Åtgärdsplan, likabehandling m.m. 2017

Kollegiemöten

2020-11-18, protokoll
2020-09-09, protokoll
2020-05-06, protokoll
2020-02-11, dagordning och protokoll
2019-11-26, protokoll
2019-09-09, protokoll
2019-05-07, protokoll
2019-02-12, protokoll
2018-11-27, protokoll
2018-09-11, protokoll
2018-05-08, dagordning och protokoll
2018-02-06, f-lista och protokoll.pdf
Kollegiemöten 2007–2017

Protokoll Högskolestyrelsen

2020-08-12
2018-09-19
2018-02-15
2017-11-15
2016-03-03