Öppna föreläsningar

På denna sida hittar du föreläsningar som är öppna för allmänheten och som ges på Newmaninstitutet eller där Newmaninstitutet är medarrangör. Hur skriver vi om Bysans idag? INBJUDAN till den