Spelman på taket , Manus Joseph Stein • Musik Jerry Bock •