Pågående A-kurs

Period: ht 2020–vt 2021

Kursen ges lokalt i Uppsala (helfart) och på halvdistans (halvfart) under höstterminen 2020. Kursen fortsätter på halvdistans (halvfart) under vårterminen 2021. Ingen nyantagning erbjuds dock till vårterminen.

Delkurs 1: filosofi, (7,5 hp)
Delkurs 2: filosofi (7,5 hp)
Delkurs 3: teologi (7,5 hp)
Delkurs 4: teologi (7,5 hp)

Helfart, lokalt i Uppsala

Modul 1
Delkurs 1 (filosofi)
Lokal undervisning i Uppsala måndagar 10:00–12:00 och onsdagar 10:00–13:00
Delkurs 3 (teologi)
Lokal undervisning i Uppsala tisdagar 10:30–12:30 och torsdagar 10:00–12:00

Modul 2
Delkurs 2 (filosofi)

Lokal undervisning i Uppsala måndagar och onsdagar 10:00–12:00
Delkurs 4 (teologi)
Lokal undervisning i Uppsala tisdagar 10:30–12:30 och torsdagar 10:00–12:00

Halvfart, halvdistans, obligatoriska heldagsträffar i Uppsala

Modul 1
Delkurs 1 (filosofi): måndag 31 augusti (terminsstart) och måndag 28 september

Modul 2
Delkurs 2 (filosofi): måndag 16 november och måndag 14 december

Modul 3
Delkurs 3 (teologi): onsdag 3 februari 2021 och onsdag 3 mars 2021

Modul 4
Delkurs 4 (teologi): onsdag 21 april 2021 och onsdag 19 maj 2021