Philip Geister

Presentation

Jag är katolsk präst och medlem i jesuitorden och har gått ordens filosofisk-teologiska utbildning i Tyskland, främst i München och Frankfurt.

År 1991 kom jag till Sverige för att skriva min avhandling på Uppsala universitet inom tros- och livsåskådningsvetenskap och disputerade 1996.

Fram till 2018 var jag medlem i redaktionen för tidskriften Signum.

Tjänstledig under perioden 1 augusti 2022–31 mars 2023.

Uppdrag och undervisning

Sedan Newmaninstitutet grundades i september 2001 är jag dess rektor. Det innebär mest administrativt arbete men också internationella kontakter. Jag är ordförande för Kircher Network, nätverket av jesuituniversitet och högskolor i Europa och styrelseledamot i International Association of Jesuit Universities

Jag undervisar också på A-kursen, inom området systematisk teologi.

Forskningsområden

  • Systematisk teologi, särskilt eskatologi och kristologi
  • Postkonciliär katolsk teologi
  • Teologi och miljöfrågor

Kontakt

Tjänstledig 1 augusti 2022–31 mars 2023.

Publikationer i urval

Aufhebung zur Eigentlichkeit: Zur Problematik kosmologischer Eschatologie in der Theologie Karl Rahners (diss. Stockholm: Almqvist & Wiksell 1996)

Artiklar och recensioner i Signum (1996–)

”Värdekonsensus i ett postmodernt samhälle” i: Årsbok för kristen humanism och samhällssyn (Uppsala 1998)

”Gud”, i: Systematisk teologi, en introduktion. Red. Matthias Martinson m.fl. (Stockholm: Verbum 2007)

"Sekulariseringen, Jesus och kyrkan – var börjar det teologiska samtalet?" (Svensk Teologisk kvartalskrift 1:2008)

Was bedeutet Dir Jesus Christus? 85 Jesuiten geben eine persönliche Antwort (Echter Verlag 2008)

„Provokanter Gesprächspartner“ i: Herder-Korrespondenz 3/2010

Christliches Fest und kulturelle Identität Europas. Red. Benedikt Kranemann & Thomas Sternberg (Aschendorff Verlag 2012)

"Katolsk bibelsyn - skrift och tradition" i: Skrift och tradition: katolska perspektiv på bibelbruk. Red. Tord Fornberg (Stockholm: Veritas 2017)