Ricarda Clasen

Presentation

Jag är projektkoordinator för det tyska praktikprogrammet ”Praktikum im Norden”, som anordnas i samarbete med tyska Bonifatiuswerk och Newmaninstitutet. Det innebär att jag är kontaktperson för våra tyska praktikanter, samt deltar i olika projekt på Newmaninstitutet.

I Tyskland har jag studerat pedagogisk vetenskap till masternivå med fokus på vuxenutbildning, i Erfurt och Freiburg.

Övriga uppdrag

Som komplement till mina huvudsakliga uppdrag kan ni hitta mig i naturen till fots, på häst eller på cykel eller tillsammans med våra tyska praktikanter.

Kontakt

ricarda.clasen@newman.se