Ricarda Clasen

Presentation

Jag är projektkoordinator för det tyska praktikprogrammet ”Praktikum im Norden”, som anordnas i samarbete med tyska Bonifatiuswerk och Newmaninstitutet. Det innebär att jag är kontaktperson för våra tyska praktikanter, samt deltar i olika projekt på Newmaninstitutet.

I Tyskland har jag studerat pedagogisk vetenskap till masternivå med fokus på vuxenutbildning, i Erfurt och Freiburg.

Övriga uppdrag

Jag och våra tyska praktikanter tar för närvarande hand om Newmaninstutets bibliotek och hjälper till med frågor.

Som komplement till mina huvudsakliga uppdrag kan ni hitta mig i naturen till fots, på häst eller på cykel eller tillsammans med våra praktikanter.

Kontakt

ricarda.clasen@newman.se