Studentkåren

Newmaninstitutets studentkår

Newmaninstitutets studentkår har rätt att utse representanter i högskolans beslutande organ, enligt beslut i Newmaninstitutets högskolestyrelse den 14 april 2010.

Studeranderepresentanterna i högskolestyrelse, kollegium och disciplinnämnd utses för ett år i taget.

Studentkårens styrelse 2021–2022

Kontakt

studentkaren@newman.se

Studentkårens stadgar och protokoll

Stadgar

Stadgar (pdf)

Senaste årsmöte

Årsmöte 2021

Extra årsstämma februari 2021

Årsmöte 2020

Styrelsemöten

Styrelsemöte 2022-04-07
Styrelsemöte 2022-03-10
Styrelsemöte 2021-12-09
Styrelsemöte 2021-11-22
Styrelsemöte 2021-09-29
Styrelsemöte 2021-08-09
Styrelsemöte 2021-04-22
Styrelsemöte 2021-01-11
Styrelsemöte 2020-12-01
Styrelsemöte 2020-10-21
Styrelsemöte 2020-09-08
Styrelsemöte 2020-06-03
Styrelsemöte 2020-01-21