Studentkåren

Newmaninstitutets studentkår

Newmaninstitutets studentkår har rätt att utse representanter i högskolans beslutande organ, enligt beslut i Newmaninstitutets högskolestyrelse den 14 april 2010.

Studeranderepresentanterna i högskolestyrelse, kollegium och disciplinnämnd utses för ett år i taget.

Styrelsen

Fördelning av posterna i Newmaninstitutets studentkår verksamhetsåret 2019/2020 (pdf)

Kontakt

markus.tengelin@gmail.com

Studentkårens stadgar och protokoll

Stadgar

Stadgar (pdf)

Protokoll

2008-12-11
2009-03-31
2009-10-15
2010-10-19
2011-03-16
2012-10-04
2012-11-15
2013-08-22
2014-03-06
2014-08-30
2015-12-03
2016-02-25

Årsmöte

Årsmöte 2011
Årsmöte 2012
Årsmöte 2013
Årsmöte 2, 2013
Årsmöte 2014
Årsmöte 2015
Årsmöte 2016
Årsmöte 2, 2017
Årsmöte 2017
Årsmöte 2017:2
Årsmöte 2018
Årsmöte 2019

Styrelsemöte

Styrelsemöte 18/11 2011
Styrelsemöte 16/4 2012
Styrelsemöte 22/2 2017
Styrelsemöte 5/4 2017
Styrelsemöte 5/10 2017
Styrelsemöte 19/1 2018
Styrelsemöte 13/9 2018
Styrelsemöte 11/1 2019
Styrelsemöte 30/1 2019
Styrelsemöte 26/2 2019
Styrelsemöte 21/1 2020

banner3