Studentkåren

Newmaninstitutets studentkår

Newmaninstitutets studentkår har rätt att utse representanter i högskolans beslutande organ, enligt beslut i Newmaninstitutets högskolestyrelse den 14 april 2010.

Studeranderepresentanterna i högskolestyrelse, kollegium och disciplinnämnd utses för ett år i taget.

Styrelsen

Fördelning av posterna i Newmaninstitutets studentkår verksamhetsåret 2019/2020 (pdf)

Kontakt

studentkaren@newman.se

Studentkårens stadgar och protokoll

Stadgar

Stadgar (pdf)

Senaste årsmöte

Årsmöte 2020

Styrelsemöten

Styrelsemöte 21/1 2020
Styrelsemöte 3/6 2020
Styrelsemöte 8/9 2020

För samtliga protokoll, se Studentkåren Arkiv.

banner3