Studentkåren

Newmaninstitutets studentkår

Newmaninstitutets studentkår har rätt att utse representanter i högskolans beslutande organ, enligt beslut i Newmaninstitutets högskolestyrelse den 14 april 2010.

Studeranderepresentanterna i högskolestyrelse, kollegium och disciplinnämnd utses för ett år i taget.

Kontakt

studentkaren@newman.se

Studentkårens stadgar och protokoll

Stadgar

Stadgar (pdf)

Senaste årsmöte

Årsmöte 2020

Styrelsemöten

Styrelsemöte 2021-02-16
Styrelsemöte 2021-01-11
Styrelsemöte 2020-12-01
Styrelsemöte 2020-10-21
Styrelsemöte 2020-09-08
Styrelsemöte 2020-06-03
Styrelsemöte 2020-01-21

För samtliga protokoll, se Studentkåren Arkiv.

banner3