Tamilla Johansson

Presentation

Jag började arbeta på Newmaninstitutet år 2018. Innan dess jobbade jag som forskningsassistent på olika forskningsprojekt inom området socialt arbete, dels vid Uppsala universitet och dels vid Stockholms universitet.

Jag har en juristutbildning från Moskva och var verksam som jurist där innan jag flyttade till Sverige år 2004. Jag utbildade mig sedan till personalvetare på Uppsala universitet, med efterföljande påbyggnadsstudier i sociologi och socialpsykologi på masternivå.

Ansvarsområden

Mitt ansvarsområde vid Newmaninstitutet är brett och omfattar personalansvar, samordning av kvalitetssäkringsarbete, finansiell administration m.m.

Kontakt

tamilla.johansson@newman.se
tel. 018-580 07 09

Mottagning efter överenskommelse.