Thomas Idergard

Presentation

Jag är katolsk präst och medlem i Jesuitorden. Innan mitt inträde i orden studerade jag sociologi och statsvetenskap och arbetade många år både inom politik/opinionsbildning och näringsliv/marknadsföring. Senare tog jag en examen i filosofi vid Newmaninstitutet och, som ett led i min ordens- och prästutbildning, en examen i teologi vid Heythrop College/University of London i London.

Under flera år har jag varit engagerad som medlem av redaktionskommittén för Signum och även medverkat som skribent.

Sedan 2018 ansvarar jag för en del av Newmaninstitutets externa relationer.

Ansvarsområden

Mitt uppdrag är att ansvara för arrangemang samt kommunikations- och nätverksarbete riktade till blandade målgrupper, såväl akademiska som andra. Ett exempel är Newmaninstitutets närvaro under Almedalsveckan.

Kontakt

thomas.idergard@newman.se