Tomas Ekenberg

Presentation

Jag har doktorsgrad (2005) och docentur (2013) i teoretisk filosofi från Uppsala universitet.

Sedan 2019 är jag lektor i filosofi vid Newmaninstitutet, efter att ha undervisat här som timlärare sedan 2008.

Undervisning och uppdrag

Jag undervisar i filosofi vid Newmaninstitutet.

Jag är också samordnare för Erasmus+, ett europeiskt utbytesprogram som ger studenter möjlighet att studera och praktisera i Europa och övriga världen.

Forskning

Min forskning kretsar mestadels kring moralfilosofins historia och mer precist relationen mellan antikt och medeltida tänkande. Jag har publicerat forskningsartiklar särskilt om Augustinus och Anselm av Canterbury.

Kontakt

tomas.ekenberg@newman.se
0730-62 71 11