Högskoleexamen i filosofi 120 hp

Om programmet

Högskoleexamen i filosofi riktar sig till alla som är intresserade av en fördjupning i frågor om religion, filosofi och vetenskap. Inriktningen är densamma som för kandidatexamen i filosofi och kandidatexamen med filosofi som huvudområde men omfattar 120 hp.

I början av utbildningen tilldelas du en mentor från Newmaninstitutet. Tillsammans med din mentor detaljplanerar du utbildningen och gör det urval bland valbara kurser som är mest lämpat för dig. Vissa kurser är obligatoriska i programmet.

Studietakt och plats

Programmet ges såväl lokalt på helfart som på halvdistans med obligatoriska träffar i Uppsala på halvfart.

Programmets omfattning

  • A-kursen, introduktion i filosofi och teologi 30 hp
  • Två kurser i etik och samhällsfilosofi, 15 hp
  • Två kurser i filosofinshistoria, 15hp
  • Obligatoriska profilkurser i kunskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi, vetenskapsteori, logik, samt naturvetenskap och religion, 52,5 hp
  • Examensarbete, 7,5 hp

Ansökan och behörighet

Ansökning till programmet och till kurserna görs via antagning.se.

För att antas till programmet krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet i historia 1b alternativt 1a1+1a2 eller motsvarande och samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2 eller motsvarande.

Utbildningsplan

Utbildningsplan halvdistans