Högskoleexamen i filosofi 120 hp

Om programmet

Högskoleexamen i filosofi riktar sig till alla som är intresserade av en fördjupning i frågor om religion, filosofi och vetenskap. Inriktningen är densamma som för kandidatexamen i filosofi och kandidatexamen med filosofi som huvudområde men omfattar 120 hp.

I början av utbildningen tilldelas du en mentor från Newmaninstitutet. Tillsammans med din mentor detaljplanerar du utbildningen och gör det urval bland valbara kurser som är mest lämpat för dig. Vissa kurser är obligatoriska i programmet.

Programmets omfattning

  • A-kursen, introduktion i filosofi och teologi 30 hp
  • Två kurser i etik och samhällsfilosofi, 15 hp
  • Två kurser i filosofinshistoria, 15hp
  • Obligatoriska profilkurser i kunskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi, vetenskapsteori, logik, samt naturvetenskap och religion, 52,5 hp
  • Examensarbete, 7,5 hp

Behörighet

För att antas till programmet krävs särskild behörighet, områdesbehörighet 1 eller motsvarande.

Utbildningsplan

Utbildningsplan halvdistans