HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

Sök
Stäng denna sökruta.

Vanja Romlin

Presentation

Jag är utbildad i teologi och juridik som jag har studerat i Zagreb och Rom. Jag har en doktorsexamen i juridik med inriktning mot Heliga Stolens internationella överenskommelser, från Påvliga Lateranuniversitetet 2020.

Jag brinner för miljöarbete, samt ämnen som är nära kopplade till den kanoniska rätten och civilrätten.

Undervisning och andra uppgifter

Jag är ansvarig för utvecklingen av Newmaninstitutets miljöprojekt. Det är inspirerat av Laudato Si’, och tar form genom teologiska kurser med inriktning mot ekologi.

På undervisningsområdet ansvarar jag för kurser inom systematisk teologi med inriktning mot ekologi och juridik.

Kontakt

vanja.romlin@newman.se
Tel. 073-433 33 36

Forskningsområden och publikationer

Lagkonflikter mellan den Europeiska unionens normativa ramar och avtal som ingåtts av EU: s medlemsstater med Heliga Stolen (originaltitel: Conflict of Laws between the European Union’s Normative Frameworks and Agreements concluded by EU Member States with the Holy See) Pontificia Università Lateranense, Rom, 2020.

Tillämpning av den ”ekumeniska principen” i utbildningssystemet. Kroatiens avtal om utbildning och kultur, artikel 1, punkt 2 (originaltitel: Primjena «ekumenskog načela» u odgojno-obrazovnom sustavu – Hrvatski Ugovor o odgoju i kulturi, Čl. 1., St. 2) Zbornik radova, Zagreb, 2017. 

Tidsmässiga varor i den katolska kyrkan och internationell lagstiftning (originaltitel: Temporal Goods in the Catholic Church and the International Law Provision), Pontificia Università Lateranense, Rom, 2016. 

Aspekterna av straffrätten om ”avslutande av graviditet” i kanonisk rätt och kroatisk lagstiftning (originaltitel: Kaznenopravni vid ”prekida trudnoće” u kanonskom pravu i zakonodavstvu Republike Hrvatske), Sveuciliste Zagreb, 2013.