Almedalen 2022

Newmaninstitutet och Signum i Almedalen 2022

Newmaninstitutet och Tidskriften Signum är tillbaka i Visby för Almedalsveckan den 4–6 juli 2022. Tillsammans med Studieförbundet Bilda öppnar vi mötesplatsen Newman-/Bildascenen i katolska församlingens trädgård på S:t Hansgatan 60, vid korsningen till S:t Drottensgatan 12. 

Alla hälsas välkomna till vårt program med teologiska föredrag på morgnarna och panelsamtal på eftermiddagarna. 

De som inte är på plats kan ta del av livestreaming av föredrag och debatter via den YouTube-länk som finns under varje programpunkt: Klicka på ”Läs mer” så syns videolänken under aktuellt textavsnitt – observera att det är unika länkar till varje programpunkt. Alla videor kan också ses i efterhand.

Ett annat sätt att följa livestreamingen eller titta på inslagen senare är via spellistan på Bildas YouTube-kanal för Almedalen. Alternativt kan hela programmet ses i efterhand på Almedalsveckan Play.

Program

Måndag 4 juli, 2022

09:00-09:45: Hur ser det ut i helvetet? Några tankar om kristen eskatologi

Teologiskt föredrag av p. Philip Geister SJ, teol dr och rektor vid Newmaninstitutet

Helvetet på jorden upplevs inte minst i krig, som sedan i vintras i Ukraina. Men skulle helvetet i evigheten vara uttryck för gudomlig rättvisa och en upprättelse för historiens alla offer? Och vad är himlen och dess relation till jorden, tiden och rummet? Vad avgör vem som hamnar var?

Läs mer

15:30-16.15: Dödshjälp – vårt öde?

Panelsamtal med Maria Ludvigsson, Per Ewert och Hans Forsslund

Kraven på att legalisera dödshjälp framförs allt oftare i det offentliga rummet. Flera politiska partier kräver en statlig utredning som förutsättningslöst ska undersöka frågan. I flera länder införs eller utvidgas möjligheten. Är dödshjälpen vårt öde? Varför skulle det vara problematiskt och för vem?

Läs mer

Tisdag 5 juli, 2022

09:00-09:45: Är allt okej så länge ingen annan skadas? Om innebörden att tänka moraliskt

Teologiskt föredrag av p. Thomas Idergard SJ, kaplan i S:ta Eugenia katolska församling

Vilka är principerna bakom goda handlingar i ett samhälle? Är den liberala etiken den enda demokratiskt acceptabla, så att alla fria val måste betraktas som moraliskt likvärdiga, bara för att de är det juridiskt? Måste jag sympatisera med en annans alla handlingar för att respektera honom eller henne?

Läs mer

15:30-16:15: Kan någon förklara vad som händer i Polen?

Panelsamtal med Barbara Törnqvist-Plewa, Artur Szulc och Kerstin Lundgren

Polen är ett av EU:s större länder liksom ett av de mest katolska, sett till kyrkans ställning. Inom EU och för en stark, västeuropeisk opinion är landet, som banade väg för kommunismens fall i hela Östeuropa, idag kontroversiellt. Varför? Finns det en eller flera berättelser, och vad utgår de ifrån?

Läs mer

Onsdag 6 juli, 2022

09:00-09:45: Har kroppen försvunnit i kristen spiritualitet och i vår samtid? 

Teologiskt föredrag av p. Fredrik Heiding SJ, teol dr och lektor vid Newmaninstitutet

Vilken betydelse har kroppen i vårt samhälle och vår kultur idag? Finns det en koppling mellan kroppens roll i bön och meditation och samhällets syn på om kroppen är en omistlig del av personen, eller något vi manipulerar eller brukar till olika slags nytta?

Läs mer

13:30-14:15: Yttrandefrihet i cancel culture, Putin-kontroll och hård polarisering: Har åsikter blivit religion?

Panelsamtal med Lena Andersson, Ruth Nordström och Cecilia Garme

Hur kan vi nå ett samtalsklimat, i medier och på arenor, där vi hänsynsfullt umgås med olikheter i värderingar, perspektiv och åsikter präglat av övertygelsen om en gemensam god vilja? Kan vi skapa ett klimat som främjar ett samtal som både är fritt och hänsynsfullt? Vad krävs för det?

Läs mer

Kontakt

För frågor om programmet kontakta Thomas Idergard.

Newmaninstitutet och Signum i Almedalen – tidigare program

Almedalen 2019
Almedalen 2017