Kursplaner

Aktuella kursplaner för Newmaninstitutet

Kursplaner kan ändras och uppdateras upp till en månad före kursstart.

Kursplaner: allmänna bestämmelser

Filosofi

Allmän etik

Analytical Philosophy in the 20th Century

Arabic Philosophy

Bernard Lonergans filosofiska teologi

Comparative Philosophy

Den fria viljan

Epistemology

Estetik (Grundkurs)

Estetik II

Ethics and Technology

Etiska aspekter på vård i livets slutskede

Existentialismen

Filosofins historia I

Filosofins historia II

Filosofisk antropologi

Frankfurtskolan

Fördjupningskurs i etik

Katolska filosofer

Kontinentala filosofiska strömningar under 1900-talet

Kontinentala filosofiska strömningar under 1900-talet II

Kristna perspektiv i bioetik

Kunskapsteori

Life, Soul and Consciousness

Litteraturkurs I i filosofi

Litteraturkurs II i filosofi

Logic and Argumentation

Logik och argumentationsanalys

Medeltidens filosofi

Med tanke på Gud – introduktion till religionsfilosofin

Metafysik och ontologi

Människan och Gud – filosofisk gudslära

Natural Law in Moral and Political Thought

Naturvetenskap och religion

Pengarnas filosofi

Philosophy of Mathematics

Philosophy of Mind

Philosophy of Money

Philosophy of Science with Natural Philosophy

Platons filosofi

Politiska filosofier under 1800- och 1900-talet

Simone Weil: att handla uppmärksamt

Språkfilosofi och teologisk hermeneutik

Svensk filosofihistoria

Vetenskapsteori


Teologiska kultur- och samhällsstudier

Barockens bildvärld

Bild och bildteologi

Civic Courage in Theory and Practice

Communicating with Heart and Soul

Dramatiska världar

Ends of the World

Ethnographic Imaginations

Environmental Destruction – So What?

Glädje, skratt och lek

Guds vänner

Holy Images and Worship

Humans and the Environment

Häxprocesser och minneskultur

International Climate Change Negotiations

Kultur- och ideologikritik: misstänksamhetens hermeneutik

Litteraturvetenskap för teologer

Maria i ortodox tradition

Ortodoxa ikoner i modern litteratur

Planetary Boundaries, Global Governance and Environmental Justice

Rom – nedslag i kyrkoarkitekturen

Ryssar i närbild: 1800-talets ryska novell

Sustainable Democracy

Svensk litteratur och Bibeln

Swedish Environmental Policy and Praxis

The Making of Human Sacredness

The Poetry of Gerard Manely Hopkins

Tidigkristen arkitektur

Teologi

Anden och Andens verk

Andra vatikankonciliet efter femtio år

Befrielseteologins rötter

Bibeln i historia och nutid I

Bibeln i historia och nutid II

Bibeln i kyrkans liv

Bibeln i litteraturen

Bild och bildteologi

Catholic Social Teaching

De deuterokanoniska böckerna

De ortodoxa kyrkorna från bysantinsk tid till idag

De synoptiska evangelierna och Apostlagärningarna

Den odelade kyrkans sju ekumeniska koncilier

Death, Judgment, Eternal Life

Död och fullbordan i den kristna tron

Ecclesiology with Mariology

Franciskansk spiritualitet

Fundamentalteologi

Fördjupningskurs i systematisk teologi – dogmatik

Fördjupningskurs i kyrkohistoria: medeltida kvinnliga mystiker

Gamla testamentet i Nya

Ignatiansk spiritualitet under ytan

Introduktion till Gamla testamentet

Introduktion till Nya testamentet

Johannesevangeliet och de johanneiska breven

Katolsk religionsdialog

Kristen spiritualitet genom tiderna

Kristologi

Kyrkan och kyrkans liv – ecklesiologi med mariologi

Kyrkans historia I

Kyrkans historia II

Kyrkans struktur och ordning: Grundkurs i kanonisk rätt

Kyrkohistoriska epoker

Kyrkorätt i fornkyrkan och Ortodoxa kyrkan

Kärlek

Latin för akademiker I

Latin för akademiker II

Liturgik och spiritualitet

Liturgins teologi och uttrycksformer

Metodkurs i teologi

Moseböckerna och vishetslitteraturen

Nyateism

Nytestamentlig hermeneutik

”O hur saligt att få vandra” Pilgrimsvandringar och vallfärder förr och nu

Om Gud

Omvärderad reformationstid

Patristik I

Patristik II

Patristik III

Paulus och de paulinska breven

Paulus och filosoferna

Politisk teologi

Reformationen under lupp

Saint Birgitta and the City of God

Sakramenten och kyrkans liv

Samtida världsåskådningar och religioner

Skapelseteologi

Soteriologi: Hur räddar Gud?

Språkfilosofi och teologisk hermeneutik

Teologisk antropologi

The Liturgical Year

Theological Ethics

Theology and Film

Theology of the Icons

Tomas ab Aquino och hans tankevärld

Vadå kristen humanism?

Vi läser Lonergan

Vi läser Thomas

Vishetsteologi

What is Nature?

Ökenfäderna

Östkyrkornas andliga liv