HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

Sök
Stäng denna sökruta.

Högre seminarium för teologi och filosofi

Newmaninstitutets högre seminarium för teologi och filosofi välkomnar forskare, forskarstuderande och studenter på högre nivå inom filosofi och systematisk teologi.

Seminariet har ungefär en träff per månad, alltid på en torsdag kl. 15–17, antingen på Newmaninstitutet eller via Zoom.

Seminarieansvarig är Mårten Björk. Den som vill delta vid ett seminarium och få material i förväg kan anmäla detta till marten.bjork@newman.se. 

Program för våren 2024

25 januari, Ulf Jonsson S.J.: Den historiske Jesus. 15.00–17.00. Hopkinssalen, Newmaninstitutet

Efter vändningen inom forskningen om den historiske Jesus på 90-talet i kölvattnet av The Third Quest bland NT-exegeterna menar många forskare idag att vi kan veta en hel del om den historiske personen Jesus från Nasaret. I denna text redogör pater Ulf Jonsson för utvecklingen och diskuterar Jesus och templet, Jesu messianska självförståelse, samt frågorna om Jesu död och uppståndelse. Text skickas till alla som meddelar intresse att närvara.  

8 februari, Lässeminarium: The Agony of Eros. 15.00–17.00. Zoom

Under detta lässeminarium börjar vi läsa Byung-Chul Hans bok The Agony of Eros. Vi bestämmer själva takten och både läser samt diskuterar boken under seminariet. Seminariet sker över Zoom. Länk skickas till alla som meddelar intresse att närvara. 

22 februari, Tomas Ekenberg: Experience and Ontology in Anselm’s Argument. 15.00–17.00. Hopkinssalen, Newmaninstitutet

Most commentators nowadays agree with Thomas Aquinas and consider Anselm’s argument for the existence of God in the Proslogion a flawed piece of reasoning. In this paper, I examine two ways to approach Anselm’s argument: as (1) a logical demonstration and as (2) a convincing piece of reasoning. First, I follow Ermanno Bencivenga and argue that Anselm’s argument is a logical illusion. This means that as a logical proof, Anselm’s argument is not simply invalid, nor is it simply unsound, but rather it appeals to two mutually inconsistent set of assumptions each of which can be considered perfectly rationally defensible. The result is an argument that is either valid or sound but not both. I also argue that this peculiar piece of reasoning should not be classified as an ”ontological” argument. Next, though more briefly, I examine his argument as a piece of rhetoric. The context of the argument is a prayer, the nominal adressee of which is God, and the target audience of which is Anselm himself and anyone willing to believe. Seen as a convincing piece of reasoning, Anselm is appealing to a certain experience which is alluded to by the phrase ”that than which nothing greater can be thought” and the chief function of the logical moves of the argument appears to be to provide focus to the thinking about the experience in question. 

Text will be sent to all who which to participate.

7 mars, Anna Sjöberg: Ivan Illich som katolsk teolog – arbetsseminarium. 15.00–17.00. Zoom

Under detta arbetsseminarium läser vi tillsammans en text av den österrikiske teologen och filosofen Ivan Illich, och diskuterar den katolska dimensionen av hans tänkande. Anna Sjöberg, som arbetar med ett forskningsprojekt om Illich, inleder samt tar upp ett antal aspekter av Illichs tankevärld som hon vill ha hjälp av seminariet att bättre förstå. Text och Zoom-länk skickas till alla som vill medverka. 

21 mars, Uppsatsseminarium. 15.00–17.00. Hopkinssalen, Newmaninstitutet

Peder Bergqvist lägger fram sin masteruppsats i teologi: ”Receptionen av Bonaventura – filosofisk och andlig tolkning för praxis”. Bengt Attling är opponent.  

4 april, Fredrik Heiding S.J.: Lyssnandets frukter i ett demokratiskt samhälle. 15.00–17.00. Hopkinssalen, Newmaninstitutet

Pater Heiding arbetar på ett bokmanus med arbetstiteln Helighet och hädelse, vars slutkapitel diskuteras på detta seminarium.Yttrandefriheten hyllas i vår bullriga tid. Men det behövs också mottagare som lyssnar, menar till exempel sociologen Hartmut Rosa. Förmågan att lyssna verkar dock ha försvunnit. Vad kan vi lära oss av den rika katolska och ortodoxa traditionen om lyssnandets roll i vårt demokratiska samhälle? 

11 april, Jörg Nies S.J.: Lydnad och teologi. 15.00–17.00. Hopkinssalen, Newmaninstitutet

Vi diskuterar lydnad och teologi utifrån pater Jörg Nies artikel ”Obedience in the Church and in the Society of Jesus.” Lydnad, när det överhuvudtaget förekommer i aktuella diskussioner, har ofta negativa associationer. Samtidigt ses lydnad som något positivt i kyrkans tradition. Men vad innebär lydnad utifrån ett teologiskt perspektiv? Genom att reflektera över lydnadens roll i jesuittraditionen vill Nies förtydliga och förändra vår förståelse av lydnadens natur.   

8 maj (OBS! En onsdag), Georg Fischer S.J.: The Uniqueness of the Biblical God. 15.00–17.00. Hopkinssalen, Newmaninstitutet

The historical theologian and biblical scholar Georg Fischer S.J. from the University of Innsbruck will present a paper on the uniqueness of God in the Old Testament. Text will be sent to all who which to participate.  

23 maj, Lässeminarium: The Agony of Eros. 15.00–17.00. Zoom

Vi fortsätter vår läsning av Byung-Chul Hans bok The Agony of Eros. Vi bestämmer själva takten och både läser samt diskuterar boken under seminariet. Seminariet sker över Zoom. Länk skickas till alla som meddelar intresse att närvara.

30 maj, Franziska van Buren: Aristotle and the Ontology of St Bonaventure. 15.00–17.00. Zoom 

Bonaventure as an Aristotelean thinker. In her recent book Aristotle and the Ontology of St Bonaventure she insists that Bonaventure’s “reading of Aristotle is one that is quite unique – not only by medieval standards, but by the standards of contemporary scholarship on Aristotle as well”. Text and Zoom link will be sent to everyone who wants to participate.