Högre seminarium för teologi och filosofi

Newmaninstitutets högre seminarium för teologi och filosofi välkomnar forskare, forskarstuderande och studenter på högre nivå inom filosofi och systematisk teologi.

Seminariet har ungefär en träff per månad, alltid på en torsdag kl. 15–17, antingen på Newmaninstitutet eller via Zoom.

Seminarieansvarig är Mårten Björk. Den som vill deltaga vid ett seminarium och få material i förväg kan anmäla detta till marten.bjork@newman.se. 

Program för hösten 2022

15 september

Hopkinssalen

Tomas Ekenberg: Money, Debt and Morals in Anselm of Canterbury
Läs mer

Tomas Ekenberg har doktorsgrad (2005) och docentur (2013) i teoretisk filosofi från Uppsala universitet. Idag är han lektor i filosofi vid Newmaninstitutet. I sin forskning har han ofta uppehållit sig vid Augustinus och Anselm av Canterbury. 

13 oktober

Zoom

Peter Karlsson: Bildning som kallelse – eskatologi, emancipation och den postsekulära utbildningsfilosofin 
Läs mer

Peter Karlsson är teologie doktor och universitetslektor i religionsvetenskap vid Högskolan i Jönköping. Han disputerade 2017 på en avhandling i systematisk teologi där han i dialog med bland andra Graham Wards tänkande ville utveckla vad han benämnde som en teologisk kulturkritik. Han arbetar för närvarande med att utveckla ett forskningsprojekt om teologi och bildning i vilket detta paper är en del.  

17 november

Finrummet 

Erik Åkerlund: Föreningen av kropp och själ i Descartes i en barockskolastisk kontext 
Läs mer

Erik Åkerlund har en doktorsexamen i teoretisk filosofi, med inriktning mot filosofins historia, från Uppsala universitet 2011. Han är sedan länge lektor på Newmaninstitutet och även studierektor. I sin forskning har Erik rört sig mellan medeltida filosofi och tidigmodern filosofi. Han är en ledande kännare av Francisco Suárez och är idag bland annat verksam i projektet The Mechanization of Philosophy 1300–1700. 

15 december 

Zoom

Brendan Case: Christ as Cosmic Unifier: Robert Grosseteste’s Recapitulation of Maximus Confessor
Läs mer

Brendan Case, Th.D. is Associate Director for Research of the Human Flourishing Program at Harvard University. Dr. Case is the author of The Accountable Animal: Justice, Justification, and Judgment (T&T Clark, 2021) and, with William Glass, Least of the Apostles: Paul and His Legacies in Earliest Christianity (Wipf & Stock, 2022).