Högre seminarium för teologi och filosofi

Högre seminarium för teologi och filosofi välkomnar forskare, forskarstuderande och studenter på högre nivå inom filosofi och systematisk teologi. 

Under vårterminen 2021 hålls fyra seminarier på torsdagar kl. 15–17 via Zoom. Den som vill ha kontinuerlig information och delta i seminarierna kan höra av sig till Gösta Hallonsten.

Program Vårterminen 2021

11 februari: Erik Åkerlund, provöversättning av Thomas’ av Aquino, Summa Theologiae, Ia pars, q 2:1-3

11 mars: Tomas Ekenberg: ”Augustine on eudaimonia as life project and object of desire”

15 april: Sebastian Ekberg, doktorand i systematisk teologi vid Universitetet i Oslo: ”Pneumatologi och Cusanus: kopplingar och krux”

20 maj: Fredrik Heiding: ”Hur olika är gudomspersonerna? – Treenighetens mysterium hos Thomas av Aquino”

Kontakt: Gösta Hallonsten