Högre seminarium för teologi och filosofi

Högre seminarium för teologi och filosofi välkomnar forskare, forskarstuderande och studenter på högre nivå inom filosofi och systematisk teologi. 

Seminarierna hålls vanligen på torsdagar kl. 15–17, under pandemin via Zoom. Den som vill ha kontinuerlig information och delta i seminarierna kan höra av sig till seminarieansvarige Gösta Hallonsten.