Högre seminarium för teologi och filosofi

Högre seminarium för teologi och filosofi välkomnar forskare, forskarstuderande och studenter på högre nivå inom filosofi och systematisk teologi. 

Seminarierna hålls vanligen på torsdagar kl. 15–17, lokalt och via Zoom. Den som vill ha kontinuerlig information och delta i seminarierna kan höra av sig till seminarieansvarige Gösta Hallonsten.

Datum för seminarietillfällen under vårterminen 2022 följer nedan. Skicka gärna programförslag till Gösta Hallonsten.

10 mars: Philip Geister presenterar ett avsnitt ur kommande bok om eskatologi.

Inställt 7 april

12 maj: Jakob Astudillo, Umeå, avhandlingsavsnitt: ”Thomas av Aquinos kommentar till Jesajas bok”.

19 maj: Professor Nikolaus Wandinger, Innsbruck, presenterar sin forskning kring temat ”Dramatisk soteriologi”, en term som präglats av professor Raymund Schwager, Innsbruck, i anslutning till den franske filosofen René Girards teorier om offret.